Tiedotteet 2019

Tälle sivulle on koottu vuonna 2019 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2019

KYMI19-valmiusharjoitus alkoi Kymenlaakson alueella: teemana hybridivaikuttaminen

Etelä-Suomi

Kymenlaakson maakunnassa järjestetään KYMI19-valmiusharjoitus 5.-6.6.2019. Mukana on kuntien, kuntayhtymien, pelastuslaitoksen ja muiden turvallisuusviranomaisten, alueen järjestöjen ja vapaaehtoisjärjestöjen toimijoita, elinkeinoelämän edustajia sekä Etelä-Suomen aluehallintovirasto ja muita alueen aluehallintoviranomaisia.

Mukana harjoituksessa on seitsemän Kymenlaakson kuntaa sekä keskeiset alueen viranomaiset. Kaikkiaan KYMI19-harjoitukseen osallistuu noin 350 henkilöä.

Teemana harjoituksessa on hybridivaikuttaminen, erityisesti informaatiovaikuttaminen. Harjoituksessa testataan yhteiskunnan kykyä selvitä laajasta ja moniulotteisesta häiriötilanteesta. Harjoituksen tavoitteena on kehittää osallistujien valmiuksia tunnistaa informaatiovaikuttamista. Kansalaisten tiedolla ja informoinnilla on keskeinen merkitys tässä häiriötilanteessa. Yhteiskunnassa on tehty valmiuden kohottamistoimenpiteitä, mutta viranomaisilla ei ole vielä tavanomaisesta poikkeavia toimivaltuuksia käytössä.

Viestinnälle haastetta – väärä tieto oikaistava

Harjoituksen ajankohtaisuutta ja todenmukaisuutta on lisätty ottamalla käsiteltäväksi aiheeksi myös informaatiovaikuttaminen. Lisäksi mukana ovat kyberhyökkäykset sekä sähkö-, tietoliikenne- ja vedenjakeluhäiriöt. Harjoituspäivinä kunnille annetaan ratkaistavaksi haastavia tilanteita, joissa väärää tietoa on liikkeellä ja kansalaisille pitäisi saada välitettyä oikeaa tietoa.

Harjoitus on alkanut käytännössä jo alkuvuodesta, jolloin siihen osallistuvat tahot ovat osallistuneet asiantuntijaseminaareihin ja ratkoneet harjoitustehtäviä. Näiden tehtävien avulla on tarkasteltu muun muassa kuntien edellytyksiä palveluiden turvaamiseen kiristyneessä tilanteessa.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto järjestää harjoituksen. Yhteistyökumppaneina ovat Kymenlaakson valmius- ja turvallisuusfoorumi sekä Pelastusopisto.

Lisätietoja:

Johtaja Tommi Laurinen, p. 0295 016 144
Apulaisjohtaja Esa-Pentti Lukkarinen, p. 0295 016 089
etunimi.sukunimi@avi.fi
Etelä-Suomen AVI
 


Päivitetty