Tiedotteet 2019

Tälle sivulle on koottu vuonna 2019 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2019

KYMI19-valmiusharjoitus alkaa ensi viikolla Kymenlaakson alueella: teemana hybridivaikuttaminen

Etelä-Suomi

Kymenlaakson maakunnassa järjestetään KYMI19-valmiusharjoitus 5.-6.6.2019. Mukana on kuntien, kuntayhtymien, pelastuslaitoksen ja muiden turvallisuusviranomaisten, alueen järjestöjen – ja vapaaehtoisjärjestöjen toimijoita, elinkeinoelämän edustajia sekä Etelä-Suomen aluehallintovirasto ja muita alueen aluehallintoviranomaisia.

Mukana harjoituksessa on seitsemän Kymenlaakson kuntaa sekä keskeiset alueen viranomaiset. Kaikkiaan KYMI19-harjoitukseen osallistuu noin 350 henkilöä.

Teemana harjoituksessa on hybridivaikuttaminen, erityisesti informaatiovaikuttaminen. Harjoituksessa tarkastellaan normaaliolojen vakavaa, pitkäkestoista ja moniulotteista häiriötilannetta, joka haastaa myös henkisen kriisinkestävyyden. Yhteiskunnassa on tehty valmiuden kohottamistoimenpiteitä, mutta viranomaisilla ei ole vielä valmiuslain toimivaltuuksia käytössä.

Valmiussuunnitelmat testissä

KYMI19-valmiusharjoituksen taustakuvaus liittyy voimakkaasti kiristyneeseen kansainväliseen tilanteeseen, hybridivaikuttamiseen ja niistä aiheutuneisiin häiriöihin yhteiskunnan toiminnassa. Harjoitusskenaariossa myös sotilaallisen voimankäytön mahdollisuus on korostunut.

Tavoitteena harjoituksessa on muun muassa tunnistaa hybridiuhkia sekä hybridivaikuttamisen keinoja ja vaikutuksia. Sen aikana myös testataan, arvioidaan ja kehitetään osallistuvien organisaatioiden valmiussuunnitelmia sekä kunkin osallistuvan organisaation häiriötilanteen hallintaan ja kriisiviestintään liittyviä järjestelyjä. Lisäksi testataan alueen toimijoiden yhteistyötä.

Viestinnälle haastetta – väärä tieto oikaistava

Harjoituksen ajankohtaisuutta ja todenmukaisuutta on lisätty ottamalla käsiteltäväksi aiheeksi myös informaatiovaikuttaminen. Lisäksi mukana ovat kyberhyökkäykset sekä sähkö-, tietoliikenne- ja vedenjakeluhäiriöt. Harjoituspäivinä kunnille annetaan ratkaistavaksi haastavia tilanteita, joissa väärää tietoa on liikkeellä ja kansalaisille pitäisi saada välitettyä oikeaa tietoa.

Harjoitus on alkanut jo alkuvuodesta, jolloin siihen osallistuvat tahot ovat osallistuneet asiantuntijaseminaareihin ja ratkoneet harjoitustehtäviä. Näiden tehtävien avulla on tarkasteltu muun muassa kuntien edellytyksiä palveluiden turvaamiseen kiristyneessä tilanteessa.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto järjestää harjoituksen. Yhteistyökumppaneina ovat Kymenlaakson valmius- ja turvallisuusfoorumi sekä Pelastusopisto.


Lisätietoja:
johtaja Tommi Laurinen, p. 0295 016 144
neuvotteleva virkamies, apulaisjohtaja Esa-Pentti Lukkarinen, p. 0295 016 089
pelastustoimi ja varautuminen -vastuualue

etunimi.sukunimi@avi.fi
Etelä-Suomen AVI

 


Päivitetty