Tiedotteet 2019

Tälle sivulle on koottu vuonna 2019 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2019

Kuntia ohjataan päätösten ennakkoarviointiin

(Pohjois-Suomi)

Kunnat ja sote-kuntayhtymät ovat saaneet Aluehallintovirastolta ohjauskirjeen päätösten vaikutusten ennakkoarvioinnista, joka parantaa päätöksenteon laatua ja edistää hyvää hallintoa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto lähetti ohjauskirjeen 20.8.2019 (liite). Ennakkoarviointi on kuntien lakisääteinen tehtävä, josta säädetään terveydenhuoltolaissa, sosiaalihuoltolaissa sekä maankäyttö- ja rakennuslaissa. Kuntaliitto on antanut siitä myös suosituksen vuonna 2011.

Ennakkoarviointi on moninäkökulmaista tarkastelua siitä, mitä nopeita tai pitkän aikavälin vaikutuksia päätöksellä ja sen mahdollisilla vaihtoehdoilla on. Päätösten valmistelu on avoimempaa ja tukee eri toimialojen yhdessä tekemistä. Myös yhteys kuntastrategiaan terästyy. Ennakkoarvioinnin avulla hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ja eriarvoisuuden vähentämisen näkökulmat sekä kustannukset tulevat paremmin huomioiduiksi päätöksiä tehdessä.

Mitä ennakkovaikutusten arviointi tarkoittaa käytännössä?

Esimerkki 1: Sivukylän kirjaston jatkumista mietitään kunnassa. Jatketaanko entiseen malliin, lakkautetaan sivukirjasto ja hankitaanko kirjastoauto vai lakkautetaanko sivukirjasto ja kyläläiset saavat käydä keskustan kirjastossa. Mitä vaikutusta näillä eri vaihtoehdoilla on eri ikäisiin kyläläisiin, osallisuuteen, maaseudun palveluihin, kunnan henkilöstöön, yhdenvertaisuuteen, ympäristövaikutuksiin ja kunnan talouteen pitkällä ja lyhyellä aikajänteellä? Vai onko joitain muita vaihtoehtoja?

Esimerkki 2: Valtuutetun mielestä päihdetyön päiväkeskustoiminta on kallista ja pitää lopettaa. Jatketaanko entiseen malliin, lopetetaanko päiväkeskus vai onko jokin vaihtoehtoinen malli? Mitä vaikutuksia näillä eri päätösvaihtoehdoilla on asiakkaisiin, henkilökuntaan ja kunnan talouteen lyhyellä ja pitkällä aikajänteellä?

Kullakin vaihtoehdolla saattaa olla sekä hyviä että huonoja vaikutuksia ja näistä valitaan paras tai vähiten huono. Päätöksistä viestiminen myös helpottuu, kun asiat on avoimesti punnittu. Päätöstä on myös hyvä verrata kuntastrategiaan, onko se linjassa sen kanssa.

 

Huomioitavaa

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntien kunnissa päätösten ennakkovaikutusten arviointimenettelyn (EVA) käytössä on parantamista. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto järjesti keväällä 2019 koulutustilaisuudet Oulussa ja Kajaanissa menetelmän käyttöönoton edistämiseksi.

Monilla alueemme kunnilla on kuitenkin jo hyviä kokemuksia ennakkoarvioinnin käytöstä. Esimerkkinä Kainuun maakunta: Lapsiperheiden kotipalvelut (pfd 84 kt), jossa on käytetty suppeaa vaikutusten ennakkoarviointia ja Oulun kaupungin Kouluverkkoselvitys (pdf 1,8 Mt), jossa on käytetty laajaa vaikutusten ennakkoarviointia.

 

Lisätietoja

Ylitarkastaja Raija Fors, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

p. 0295 017 559, raija.fors@avi.fi


Päivitetty