Tiedotteet 2020

Tälle sivulle on koottu vuonna 2020 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2020

Kunnille ja sote-kuntayhtymille lähetetty ohjauskirje matkustusrajoituksista

Ohjauskirjeellä aluehallintovirastot muistuttavat kuntia ja sote-kuntayhtymiä, että ihmisten liikkuvuuden kasvun vuoksi tautitapausten lisääntyminen on mahdollista. Onkin tärkeää, että kunnissa sovitaan rajavalvonnan ja terveydenhuollon yhteistyöstä ja varaudutaan tilapäismajoituksen järjestämiseen.

Matkustusrajoitusten lieventyessä aluehallintovirastot ovat 17.7.2020 lähettäneet kaikkiin maan kuntiin ja sote-kuntayhtymiin ohjauskirjeen. Ohjauskirje koskee erityisesti niitä kuntia, joissa on lento-, meri- tai maaliikenteen rajanylityspaikkoja, mutta myös muita kuntia, joihin saapuu ihmisiä ulkomailta matkailijoina tai työntekijöinä.

Loppukesän mittaan uusia kaupallisia lentoreittejä otetaan käyttöön ja matkustajamäärät lisääntyvät turismin ja työmatkaliikenteen osalta. Lisäksi laivaliikenteen matkustajakapasiteettia saatetaan edelleen nostaa, ja maanteitse tapahtuva liikenne alkaa vilkastua. Vaikka liikennettä avataan vain alueille, joissa taudin ilmaantuvuus on enintään samaa luokkaa kuin Suomessa, on olemassa mahdollisuus, että tautitapaukset lisääntyvät ihmisten liikkuvuuden kasvun vuoksi. 

Lue lisää ohjauskirjeen huomioista, jotka koskevat rajavalvonnan ja terveydenhuollon yhteistyötä ja tilapäismajoituksen järjestämistä:

Matkustusrajoituksista ja niiden lieventämisestä päättää maan hallitus. Lisätietoa aiheesta on valtioneuvoston kanslian verkkosivulla Tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta (valtioneuvosto.fi) 

Lisätietoa ohjauskirjeestä:
Anne Hiiri, aluehallintoylilääkäri, Etelä-Suomen aluehallintovirasto
puh. 0295 016 067, etunimi.sukunimi@avi.fi
 


Päivitetty