Tiedotteet 2019

Tälle sivulle on koottu vuonna 2019 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2019

Kunnan sosiaalihuollon viranomaistehtäviä ei voi siirtää yksityisen palveluntuottajan tehtäväksi

Itä-Suomi

Itä-Suomen aluehallintovirasto ohjaa ohjauskirjeessään, että kunta ei voi ostaa tai ulkoistaa sosiaalityöntekijän virkatehtäviä tai muitakaan sosiaalihuollon tehtäviä, jotka sisältävät julkisen vallan käyttöä. Kunnalliseen sosiaalihuoltoon kuuluu useita julkisen vallan käyttöä sisältäviä viranomaistehtäviä. Lainsäädännön ja oikeustapausten perusteella vain virkasuhteessa oleva kunnan viranhaltija voi hoitaa viranomaistehtäviä, jotka sisältävät julkisen vallan käyttöä.

Itä-Suomen alueella on kuntia, jotka ovat siirtäneet sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisen kokonaisuudessaan yksityisen toimijan tehtäväksi. Aluehallintovirasto on todennut palvelujen tuottamis- ja järjestämisvastuun sekoittuneen tällöin osittain keskenään ja julkista valtaa ovat käyttäneet tosiasiassa yksityiset toimijat, mikä ei lain mukaan ole sallittua. Lisäksi Itä-Suomen aluehallintoviraston alueella on puutetta sosiaalityöntekijöistä ja toisaalta rekisteröityneenä yksityisiä palveluntuottajia, jotka saattavat tarjota kunnille sosiaalityöntekijän työtä ostopalveluna. Kunta ei voi kuitenkaan ostaa ja ulkoistaa sosiaalityöntekijälle kuuluvia virkatehtäviä. Järjestely, jossa viranhaltija on viranomaistehtäviä hoitaessaan kunnan palveluksessa ja muutoin yksityisen palveluntuottajan palveluksessa, ei ole myöskään mahdollinen. Aluehallintovirasto muistuttaa tästä ohjauskirjeessä, joka on lähetetty kuntiin ja sote-kuntayhtymiin.

Julkisen vallan käyttöä sosiaalihuollossa on muun muassa hallintopäätöksen valmistelu, jolla on merkittävä vaikutus päätöksentekoon. Myös palvelutarpeen arviointi sisältää viranomaiselle kuuluvaa harkintavaltaa. Lastensuojelulain mukaisena lapsen asioista vastaavana sosiaalityöntekijänä voi niin ikään toimia vain virkasuhteessa oleva sosiaalityöntekijä.             

Linkki Itä-Suomen aluehallintoviraston ohjauskirjeeseen (28.6.2019)

Lisätietoa sosiaalihuollon viranomaistehtävien määrittelystä on myös 6.6.2019 julkaistussa selvityksessä Sosiaalityön tulevaisuus – Sosiaalityö julkisena hallintotehtävänä (STM:n raportteja ja muistioita 2019:47) (pdf, 2.567 Mt)

Lisätietoja:
sosiaalihuollon ylitarkastaja, ryhmävastaava Satu Syrjälä,  p. 029 501 6800/vaihde.
etunimi.sukunimi@avi.fi
Itä-Suomen AVI


Päivitetty

lomakkeet