Tiedotteet 2019

Tälle sivulle on koottu vuonna 2019 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2019

Kunnan sosiaalihuollon viranomaistehtäviä ei voi siirtää yksityisen palveluntuottajan tehtäväksi

Etelä-Suomi

Etelä-Suomen aluehallintovirasto ohjaa ohjauskirjeessään, että kunta ei voi ostaa tai ulkoistaa sosiaalityöntekijän virkatehtäviä. Kunnalliseen sosiaalihuoltoon kuuluu useita julkisen vallan käyttöä sisältäviä viranomaistehtäviä. Lainsäädännön ja oikeustapausten perusteella vain virkasuhteessa oleva kunnan viranhaltija voi hoitaa viranomaistehtäviä, jotka sisältävät julkisen vallan käyttöä.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston alueen joillekin kunnille on tarjottu yksityisenä sosiaalipalveluna tai työvoiman vuokrauksena järjestettävää sosiaalityöntekijän palvelua. Kunta ei voi kuitenkaan ostaa ja ulkoistaa sosiaalityöntekijälle kuuluvia virkatehtäviä. Järjestely, jossa viranhaltija on viranomaistehtäviä hoitaessaan kunnan palveluksessa ja muutoin yksityisen palveluntuottajan palveluksessa, ei ole myöskään mahdollinen. Aluehallintovirasto muistuttaa tästä ohjauskirjeessä, joka on lähetetty kuntiin ja sote-kuntayhtymiin.

Julkisen vallan käyttöä sosiaalihuollossa on muun muassa hallintopäätöksen valmistelu, jolla on merkittävä vaikutus päätöksentekoon. Myös palvelutarpeen arviointi sisältää viranomaiselle kuuluvaa harkintavaltaa. Lastensuojelulain mukaisena lapsen asioista vastaavana sosiaalityöntekijänä voi niin ikään toimia vain virkasuhteessa oleva sosiaalityöntekijä.             

Linkki Etelä-Suomen aluehallintoviraston ohjauskirjeeseen (24.6.2019)

Lisätietoa sosiaalihuollon viranomaistehtävien määrittelystä on myös 6.6.2019 julkaistussa selvityksessä Sosiaalityön tulevaisuus – Sosiaalityö julkisena hallintotehtävänä (STM:n raportteja ja muistioita 2019:47).

 

Lisätietoja:
sosiaalihuollon johtava ylitarkastaja Maija Gartman, p. 0295 016 109
etunimi.sukunimi@avi.fi
Etelä-Suomen AVI


Päivitetty