Tiedotteet 2017

Koulutyö on alkanut Pohjois-Suomen kuntien kouluissa

Pohjois-Suomi
 

Lapset kaipaavat vanhempien aikaa ja tukea koulutyön taas alettua

Koulunkäynti on lasten työtä ja on tärkeää, että heti koulupolun alusta, esiopetuksesta, lähtien vanhemmat tukevat kaikin tavoin koulunkäyntiä. Nuorimmille oppilaille uuden lukuvuoden alku on jännittävää aikaa. Siksi vanhemmilla tulee olla aikaa keskustella lastensa kanssa kouluun liittyvistä asioista. Hyvä ja turvallinen aloitus kantaa lukuvuoden ja kouluvuosien edetessä hedelmää. Heti lukuvuoden alusta on hyvä luoda säännöllinen elämänrytmi, johon kuuluu riittävä yöuni ja terveelliset ruokailutottumukset. Levänneenä lapsi jaksaa koulussa paremmin ja se näkyy myös oppimistuloksissa. Myös koulumatkaan on syytä kiinnittää huomiota. Ainakin nuorimpien oppilaiden kanssa on hyvä harjoitella koulureitti, sen vaarallisimmat kohdat ja muistuttaa liikennesääntöjen noudattamisesta.

Ensisijainen vastuu lapsen kasvatuksesta on aina vanhemmilla. Koulun tehtävänä on opettaa lasta ja kasvattaa häntä kouluyhteisön jäsenenä. Koti ja koulu kasvattavat kuitenkin lasta yhdessä. Ihanteellinen tilanne on se, että kodilla ja koululla on yhteiset näkemykset ja tavoitteet kasvatuksesta.  Toimiva yhteistyö kodin ja koulun välillä vaikuttaa positiivisella tavalla esimerkiksi lapsen kotitehtävien tekemiseen ja yleiseen koulutuksen arvostamiseen. Yhteistyöllä voidaan myös ennaltaehkäistä ongelmien syntymistä. Kun jokin asia lapsen koulunkäynnissä mietityttää, vanhemman kannattaa ottaa rohkeasti yhteyttä opettajaan.

Peruskoulujen työajat

Koulutuksen järjestäjät päättävät itsenäisesti peruskoulujen työajoista. Ainoastaan lukuvuoden koulutyön päättymisajankohdasta on säädetty asetuksella. Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa on aiempina vuosina noudatettu melko yhtenäisiä työ- ja loma-aikoja, mutta alkavana lukuvuonna vaihtelu on lisääntynyt.

Pohjois-Pohjanmaan kunnissa peruskoulun aloitusaika vaihtelee eri kunnissa 8.8.–15.8. välisenä aikana. Ensimmäisinä uusi lukuvuosi aloitettiin Iissä, Kalajoella ja Pyhännällä. Näissä kunnissa koulutyö alkoi tiistaina 8.8. Pisimpään kesälomalla ollaan Alavieskassa, Merijärvellä ja Pyhäjärvellä, joissa koulutyö alkaa vasta tiistaina 15.8. Puolet Pohjois-Pohjanmaan kunnista aloittaa koulutyön torstaina 10.8. Syysloma ajoittuu kahta kuntaa lukuun ottamatta viikolle 43. Iissä ja Kuusamossa syysloma on viikolla 42. Syyslukukausi päättyy 18  Pohjois-Pohjanmaan kunnassa perjantaina 22.12. ja yhdeksässä 21.12. Haapajärvellä, Merijärvellä ja Reisjärvellä joululoma alkaa jo keskiviikkona 20.12.  Kevätlukukausi alkaa yleisimmin 8. tammikuuta, mutta kuudessa Pohjois-Pohjanmaan kunnassa koulutyö jatkuu heti uudenvuoden jälkeen tiistaina 2.1. Talvilomaa vietetään kaikissa Pohjois-Pohjanmaan kunnissa viikolla 10.

Kainuun kunnista Puolangalla koulu alkoi keskiviikkona 9.8. ja kaikissa muissa kunnissa Ristijärveä lukuun ottamatta seuraavana päivänä – siis torstaina. Ristijärvellä koulu aloitetaan vasta maanantaina 14.8. Syyslomaa vietetään Kuhmossa ja Sotkamossa viikolla 42 ja muissa Kainuun kunnissa viikolla 43. Syyslukukausi päättyy kaikissa Kainuun alueen peruskouluissa perjantaina 22.12. Kevätlukukausi alkaa Ristijärvellä 3.1., Kuhmossa 4.1. ja muissa kunnissa 8.1. Talvilomaa vietetään myös kaikissa Kainuun kunnissa viikolla 10.

Oppilasmäärät

Kunnilta saatujen tietojen mukaan Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa peruskoulun aloittaa lukuvuonna 2017–2018 yhteensä 6 663 oppilasta. Pohjois-Pohjanmaalla koulunkäynnin aloitti 5 910 ekaluokkalaista ja Kainuussa 753. Aloittaneiden oppilaiden määrä on 28 oppilasta suurempi kuin vuonna 2016.

Esiopetuksessa aloitti Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa yhteensä 6 213 esioppilasta, joka on 339 esioppilasta vähemmän kuin vuonna 2016. Esiopetus järjestetään Pohjois-Pohjanmaalla lähes 70 %:lle lapsista päivähoidon yhteydessä, kun Kainuussa vastaava osuus on vähän yli 10 %. Koko Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueen kaupunkimaisissa kunnissa yli 92 %:a esioppilaista osallistuu esiopetukseen päivähoidon yhteydessä. Taajaan asutuissa ja maaseutumaisissa kunnissa tilanne on erilainen, sillä esiopetus järjestetään perusopetuksen yhteydessä yli 61 %:lle esioppilaista.

Koulunkäyntiin sai lykkäystä tänä vuonna 104 lasta. Vuonna 2016 lykkäystä sai vain 73 lasta.

Kouluverkossa tapahtuneet muutokset

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueella lakkautettiin lukuvuoden 2017–2018 alusta vain yksi koulu: Sotkamossa lakkautetun Pohjois-Tipaksen koulun oppilaat jatkavat koulupolkuaan Salmelan koululla. Oulussa aloitti toimintansa uusi koulu Hiukkavaarassa ja Talvikankaan koulussa opiskelevat jatkossa myös vuosiluokkien 79 oppilaat. Lisäksi Oulussa tapahtui muutamia koulujen hallinnollisia yhdistymisiä.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston keväällä 2016 julkaiseman peruspalvelujen arviointiraportin yksi kehittämistavoite oli: "Koulutuksen järjestäjien on pyrittävä säilyttämään kouluverkko sellaisena, että ainakin vuosiluokkien 1–6 oppilaat voivat käydä koulua mahdollisimman lähellä kotia. Kuntien on yhteistyössä suunniteltava niiden raja-alueilla asuvien lasten opetuspalvelujen järjestämistä." (ks. http://www.patio.fi/suodatus?e=203207&m=18751&t=18756&y=18740 ) Tämä tavoitteen toteutuminen näyttäisi ainakin koulujen lakkauttamisten perusteella realistiselta.
 

Lisätietoja
johtaja, KM Veijo Kosola, p. 0295 017 570
etunimi.sukunimi@avi.fi
Pohjois-Suomen AVI


Päivitetty

Oikopolut