Tiedotteet 2017

Kotieläinpiha, sirkus ja kiertävä eläinnäyttely tarvitsevat luvan aluehallintovirastolta

Kotieläinpihat, kiertävät eläinnäyttelyt ja sirkukset ovat osa Suomen kesää. Niissä voimme ihailla monenlaisia eläimiä - monen kokoisia ja mitä erilaisimmissa ympäristöissä. Eläimiä katselevalle saattaa tulla mieleen kysymys jos toinenkin esim. eläimen häkkiin tai ruokintaan liittyen.

Kotieläinpiha ja kiertävä eläinnäyttely tarvitsevat toimintaansa varten luvan aluehallintovirastolta. Myös sirkuksen tulee hakea lupa esiintyjäkaartissaan oleville eläimille. Sirkuksen esityksissä ei voi käyttää mitä tahansa eläimiä. Suomen lakien mukaan esiintyjinä voi käyttää kotieläimiä, matelijoita, lintuja, merileijonia, poneja, kesyhevosia ja -aaseja.

Aluehallintovirastolle tehtävässä lupahakemuksessa tulee kertoa mm. eläinlajit, eläinmäärät sekä kirjoittaa selvitys eläinten hoidosta ja niiden pitopaikasta.  Sirkusten tulee lisäksi kertoa millaisissa ohjelmanumeroissa ja mitä temppuja eläimet tekevät. Ulkomailta Suomeen saapuva sirkus tai kiertävä eläinnäyttely tarvitsee luvan siltä aluehallintovirastolta, jonka alueella se tulee maahan.

Lupa tulee hakea ennen toiminnan aloittamista. Lupa-asioista on hyvä kysyä aluehallintoviraston läänineläinlääkäreiltä jo toiminnan suunnitteluvaiheessa.  Näin esim. eläinten maahantuontiedellytyksiin liittyvät vaatimukset tulevat huomioiduksi ajoissa. 
 

Luvanhaltijalla pitää olla eläinlajeista ja eläimistä ajan tasalla oleva luettelo, joka hänen on vaadittaessa esitettävä eläinsuojeluviranomaisille ja aluehallintoviraston valtuuttamalle eläinsuojeluvalvojalle.

Aluehallintoviraston läänineläinlääkäreiden lisäksi lupaehtojen noudattamista valvovat kunnaneläinlääkärit. Eläimien pidosta ja hoidosta, olivatpa ne missä tarkoituksessa tahansa ihmisen hallussa, on säädetty eläinsuojelulaissa ja eläinsuojeluasetuksessa.

Tietoa asiasta

 

Lisätietoja:
Etelä-Suomen AVI, vaihde: 0295 016 000
Itä-Suomen AVI, vaihde: 0295 016 800
Lapin AVI, vaihde: 0295 017 300
Lounais-Suomen AVI, vaihde: 0295 018 000
Länsi- ja Sisä-Suomen AVI, vaihde: 0295 018 450
Pohjois-Suomen AVI, vaihde: 0295 017 500


Päivitetty

Oikopolut