Tiedotteet 2020

Tälle sivulle on koottu vuonna 2020 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Pohjois-Suomen päivittäistavarahuollon yhteistoimintaverkosto kiittää asiakkaita - Koronaviruksen leviämisen estäminen on sekä asiakkaiden ja työntekijöiden etu

Tänään 6.11.2020 korona-ajan 9. kokoukseensa kokoontunut Pohjois-Suomen alueellinen päivittäistavarahuollon yhteistoimintaverkosto kiittää asiakkaita Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa suositusten ja viruksen leviämistä estävien ohjeiden noudattamisesta erilaisissa palvelutilanteissa. On ymmärretty hyvin, että koronaviruksen leviämisen estäminen liikkeissä on sekä asiakkaiden ja työntekijöiden etu.

Ylijohtaja Terttu Savolaisen sijaisena kokouksen puheenjohtajana toiminut johtaja Maria Siurua kertoi tautitilanteesta, joka Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa on perustasolla. Oulun kaupunkia koskevat tiukennetut varotoimet ovat voimassa 12.11.2020 saakka.

Silti viruksen leviämisen torjunnassa ei voi hellittää. Tällä viikolla kokoontunut Pohjois-Suomen valmiustoimikunta kehottaa kaikkia pohtimaan uusia muotoja isänpäivän, pikkujoulujen ja itsenäisyyspäivän viettoon ja estämään viruksen leviäminen perhepiirissä, harrastuksissa ja erilaisissa kokoontumisissa.

Ajantasaiset alueelliset rajoituspäätökset ovat luettavissa valtioneuvoston ja Thl:n valtakunnallisen tiedon lisäksi seuraavilta sivustoilta:

Johtaja Maria Siurua kertoi tartuntatautilain muutosehdotukseen liittyvän valtioneuvoston asetuksen ravitsemisliikkeille tuomista rajoituksista ja niiden valvonnasta, jota aluehallintovirastot tekevät.

Asetuksen mukaan ravitsemisliikkeiden toimintaa rajoitetaan väliaikaisesti tartuntataudin leviämisen estämiseksi.

Asetuksessa on säädetty rajoitukset anniskelulle, aukioloajoille ja asiakasmäärille taudin etenemisvaiheen mukaisesti. Ravintoloilla on pääasiallinen ja omavalvonnallinen vastuu säädöksissä asetettujen rajoitteiden ja tavoitteiden noudattamisesta.

Aluehallintovirasto valvoo rajoitusten ja säännösten noudattamista ravintoloissa ja saa tarvittaessa poliisilta virka-apua mikäli ravintolan sulkeminen on tarpeen.

Johtaja Maria Siurua kiitti elinkeinonharjoittajia Pohjois-Suomessa, että he haluavat hyvin oma-aloitteisesti toimia oikein viruksen torjunnassa ja ohjeiden noudattamisessa. Aluehallintoviraston alkoholiylitarkastajat tekevä valvontaa ravitsemusliikkeissä riskiperusteisesti.

Näätäeläimet voivat levittää koronaa

Ajankohtainen elinkeinoja koskeva uutinen Tanskan minkkitarhoilta huolestuttaa suuresti ja aiheuttaa varotoimia myös Suomessa. Tanska on ilmoittanut kaikkien minkkien lopettamisesta koko maassa. Syynä on herkästi näätäeläimiin siirtyneiden koronavirustartuntojen leviäminen.

Suomessa maa- ja metsätalousministeriö, Ruokavirasto ja alan tuottajajärjestö ovat tiedottaneet nopeista varotoimista. Turkiseläinten Kasvattajain Liitto, Fifur on myös julkaissut tiedotteen asiasta.

 

Lisätietoja:

Johtaja Maria Siurua Pohjois-Suomen aluehallintovirasto maria.siurua@avi.fi

Ympäristöterveydenhuollon ylitarkastaja Raisa Romppanen Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, 

02 950 175 88, raisa.romppanen@avi.fi

 

 


Päivitetty