Tiedotteet 2020

Tälle sivulle on koottu vuonna 2020 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2020

Kolmelle paloasemalle Palosuojelurahaston avustusta

Länsi- ja Sisä-Suomi

Palosuojelurahasto on myöntänyt avustusta kolmen paloaseman rakennushankkeisiin Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston alueella. Tällä hakemuskierroksella alueelta tehtiin vain nuo kolme hakemusta. Rakennushankeavustusta voivat saada kunnat, pelastuslaitokset ja sopimuspalokunnat.

Avustusta saivat seuraavat hankkeet.

  • Viitasaaren kaupunki, Viitasaaren paloaseman uudisrakennushanke 198 696 euroa
  • Pietarsaaren kaupunki, Pietarsaaren paloaseman jäähdytys- ja ilmastointijärjestelmien uusimishanke 24 028 euroa
  • Vaasan Vapaaehtoinen Palokunta ry, Vaasan VPK ry:n paloaseman korjaus- ja muutosrakentamishanke 30 800 euroa

Kalustohankkeiden avustuspäätökset Palosuojelurahasto tekee kesäkuun alussa.
 

Aluehallintovirasto koordinoi ja neuvoo

Aluehallintovirasto lähettää Palosuojelurahaston kyseisen hakukierroksen hakuohjeet toimialueensa pelastuslaitoksille. Pelastuslaitos toimittaa hakemusasiakirjat puoltojärjestyksineen aluehallintovirastolle. Aluehallintovirasto asettaa hakemukset perustelujensa mukaisesti tärkeysjärjestykseen ja lähettää ne Palosuojelurahastolle. Hakemukset käsitellään kahdessa eri ryhmässä: sopimuspalokuntien hakemukset sekä kuntien ja pelastuslaitosten hakemukset.

Avustusta haetaan Palosuojelurahaston määrääminä aikoina yleensä kerran vuodessa.

Tietoa palosuojelurahastosta löytyy osoitteesta www. palosuojelurahasto.fi.  
 

Lisätietoa:
pelastustarkastaja Arto Laine, p. 0295 018 516
arto.j.laine@avi.fi
Länsi- ja Sisä-Suomen AVI


Päivitetty