Tiedotteet 2016

Tälle sivulle on koottu vuonna 2016 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2016

Koirien maahantuloedellytyksissä yhä puutteita, näyttelyyn matkaajilla tuontivaatimukset hyvin tiedossa. Tehovalvonta Helsingin satamissa

Etelä-Suomi


Läänineläinlääkäri Sari Haikka

Helsingin Länsisatamassa sekä Katajanokalla suoritettiin lemmikkien kanssa liikkuville tehovalvontaa kuluneen viikonlopun aikana. Tarkoituksena oli tarkastaa Suomeen matkaavien lemmikkien maahantuloedellytyksiä. Tarkastus ajoitettiin Helsingissä pidettävän suuren kansainvälisen koiranäyttelyn yhteyteen, jolloin koiraliikenteen oletettiin olevan satamissa vilkasta.

Koiranäyttelyyn menijöillä ei todettu puutteita

Kahden päivän aikana Etelä-Suomen aluehallintoviraston läänineläinlääkärit tarkastivat lemmikkejä yhdessä valvontaeläinlääkäreiden sekä eläinlääketieteen opiskelijoiden kanssa. Tarkastus toteutettiin tullin kanssa yhteistyössä. Viikonlopun aikana tarkastettiin yhteensä 101 koiraa ja kahdeksan kissaa. Näistä 61 koiraa oli matkalla koiranäyttelyyn, 14 pentua tuli myytäväksi ja 26 olivat tavallisia matkaajia. "Näyttelyyn menijöillä oli asiakirjat kunnossa"- toteaa tyytyväisenä Läänineläinlääkäri Sari Haikka.

Neljästäkymmenestä muusta matkaajasta kymmenen koiran kohdalla oli maahantuloedellytysten suhteen puutteita. Viidelle koiralle annettiin eristysmääräys ja kaksi koiraa saivat palautusmääräyksen. Neljältä koiralta puuttui lääkitys ekinokokkoosia vastaan, neljällä oli passin merkintöihin liittyviä puutteita tai passi puuttui kokonaan, yhdellä koiralla ei ollut sirua lainkaan.

Pentumyyjiä oli 3, joista yhdellä oli yhteensä 12 pentua myyntiin. Kahdella pentumyyjällä oli puutteita rekisteröintiin liittyen.

Tarkastus Länsisatamassa tehtiin edellisen kerran 6. ja 7.11.2016, jolloin läänineläinlääkärit tarkastivat 54 koiraa ja yhden kissan. 14 koiran kohdalla oli maahantuloedellytysten kohdalla puutteita. Neljälle koiralle annettiin eristysmääräys: passi ja ekinokokkilääkitys puuttui 3 koiralta, yhdeltä pennulta puuttui rabiesvakuutus. 10 koiran kohdalla annettiin määräys käydä ottamassa ekinokokkilääkitys. Niin metsästäjien, koiranäyttelyssä kävijöiden sekä tavallisten Helsinki-Tallinna matkustajien koirien kohdalla oli edellä mainittuja puutteita.

Tarkastusten aikana monet eläintenomistajat toivat esille positiivisen suhtautumisensa tarkastuksiin. He pitivät eläinten rajatarkastusten tekemistä hyvänä ja tarpeellisena asiana. 

Maahantuotavalla koiralla tulee olla tunnistesiru, passi, voimassa oleva raivotautirokotus ja ekinokokkilääkitys. Mikäli koiralla havaitaan puutteita rokotuksissa tai lääkityksessä, tehdään tautiriskiarvio ja sen perusteella koira joko lähetetään takaisin lähtömaahan, eristetään tai lopetetaan. Virallinen raivotautiepäily johtaa lähes aina eläimen lopettamiseen. Suomessa ei vielä tällä hetkellä esiinny rabiesta eikä ekinokokkia ja huolena on, että kyseiset taudit rantautuvat Suomeen vilkkaan eläinliikenteen seurauksena.

Valvontakampanjat tarpeellisia

Tehovalvonnan aikana saapui sekä Länsisatamaan että Katajanokalle kolmetoista laivaa, joissa oli noin puolitoista tuhatta autoa. Autojen lisäksi tarkastettiin myös jalan liikkuvia.

Tehovalvonnan tulosten mukaan valvonnalle on tarvetta ja sillä on myös vaikutusta. Valvontoja tullaan jatkamaan säännöllisesti.

Aluehallintovirastojen läänineläinlääkärit ovat valvoneet tehostetusti eläinten maahantuontia vuosina 2015-2016 niin lentokentillä, satamissa kuin maaraja-asemilla. Valvonnan tarkoituksena on estää eläinten laiton ja varomaton maahantuonti sekä lisätä lemmikkien kanssa liikkuvien tietoisuutta tuontivaatimuksista ja eläintautiriskeistä.

 

Lisätietoja:
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
läänineläinlääkäri Sari Haikka, p. 0295 016 104, koirien maahantuonti
etunimi.sukunimi@avi.fi


Päivitetty