Tiedotteet 2019

Tälle sivulle on koottu vuonna 2019 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2019

Kohtaa valvonta, ohjaus ja luvitus Aluehallintoviraston tiskillä TERVE-SOS-tapahtumassa Oulun teatterissa (Pohjois-Suomi)

Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto esittelee Avin toimntaa valtakunnallisessa TERVE-SOS 2019 tapahtumassa Oulun kaupunginteatterissa. Tapahtuman teemana on "Maailma muuttuu – entä me?" Virasto esittelee toimintaansa 23.-24.5.2019.

Pohjois-Suomen Aluehallintoviraston osastolla toimintaa esittelee vuorollaan yhteensä noin 20 asiantuntijaa Aluehallintoviraston Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualueelta sekä Opetus- ja kulttuuritoimen vastuualueelta. Työsuojelulla on tapahtumassa oma erillinen pisteensä.

Valtakunnallisessa TERVE-SOS 2019 tapahtumassa on mukana 60 näytteilleasettajaa ja noin 500 seminaariosallistujaa. Tapah­tuman kokonaisosallistujamäärä on noin 800-900. Tilaisuus an­taa asiantunti­joillemme oivan mahdollisuuden tehdä Pohjois-Suomen aluehallintoviras­ton toimintaa ja sen vastuualueita nä­kyväksi, jakaa ja vastaanottaa tietoa, antaa ohjausta ja vastata kysymyksiin esiin nous­seista ajankohtaisista asioista.

Tapahtumaan osallistuvat myös Pohjois-Suomen aluehallintoviraston kutsumat vieraat Karjalan tasavallasta apulaispääminis­teri Igor Korsakovin johdolla. Korsakovin vastuualueena on terveys- sekä sosiaaliministeriön asiat. Hänen seurueenseensa kuuluvat terveysministeri Mihail Ohlopkov ja sosiaaliministerin sijainen Skrinikon Semenovich sekä Kostamuksen kaupungin apulais­kaupunginjoh­taja Olga Kerezhina.  Mukana on myös Kostamuksen kansainvälisten asioiden päällikkö Galina Potapova.

Vieraat osallis­tuvat TERVE-SOS messujen avajaisiin klo 10:00-11:00 ja näyttelykierrokselle klo 11:00-12:30. Vie­raat tulevat myös käymään AVIn näyttelyosastolla.

Ohjelmassa on 15 seminaaria ja mukana ovat alan tärkeimmät vaikuttajat ja uutuudet. Tilaisuuden järjestää Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Oulun kaupunki ja Pohjois-Pohjanmaan sairaan­hoitopiiri.  Tapahtuman teemana on "Maailma muuttuu – entä me?"

Viime viikolla virastomme Y-vastuualue ja Työsuojelu osallistuivat Teollisuus-summittiin, jonka myönteiset palautteet ovat kannus­tavia.

Näyttelyalueelle Oulun kaupunginteatterissa on vapaa pääsy.

ASIANTUNTIJAT TAVATTAVISSA 23.5.2019 Oulun  Teatterissa 2 krs.

09:30-11:00 Liikuntatoimi, lastensuojelu
11:00-12:30 Opetus- ja kulttuuritoimi, sote valvonta
12:30-13:30 Terveydensuojelu, opetus, varhaiskasvatus
13:30-14:15 Terveydensuojelu, vanki- ja puolustusvoimien
                       terveydenhuolto, vammaispalvelut, vanhusten
                       palvelut
14:15-15:30 Vanki- ja puolustusvoimien terveydenhuolto,
                       terveydenhuollon luvat, sosiaalihuollon luvat
15:30-17:00 Elinkeinovalvonta, ympäristöterveydenhuolto,
                       sote valvonta ja luvat

ASIANTUNTIJAT TAVATTAVISSA 24.5.2019 Oulun  Teatterissa 2 krs.

08:30-09:30 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen,
                     Opetus- ja kulttuuritoimi
09:30-10:30 Kirjastotoimi, terveydenhuolto,
                     alkoholihallinto
10:30-11:45 Kirjastotoimi,
                      puolustusvoimien terveydenhuolto
11:45-13:00 Lastensuojelu, opetustoimi
13:00-14:00 Opetustoimi

Lisätietoja: Alueellinen viestintäpäällikkö Alpo Merilä +358 50 396 1466 alpo.merila_@_avi.fi

 

 

 


Päivitetty