Tiedotteet 2019

Tälle sivulle on koottu vuonna 2019 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2019

Kirjastojen vuosi 2018: e-kirjat, nuorten kirjat ja tapahtumat nousussa

Lounais-Suomi

Yleisten kirjastojen tilastot vuodelta 2018 valmistuivat 1.4. Lounais-Suomessa e-kirjojen ja -lehtien lainaus on nousussa. Myös lastenkirjallisuutta lainataan aikaisempaa ahkerammin. Kirjaston rooli kansalaisten yhteisenä tilana on vahvistunut monipuolisten tapahtumien ja koulutusten ansiosta.

Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa kirjastojen lukumäärä on säilynyt ennallaan (pääkirjastoja 43 ja lähikirjastoja 72). Omatoimikirjastojen lisääntymisen myötä kirjastojen aukiolotuntien määrä on kuitenkin kasvanut vuodessa lähes kahdeksan prosenttia, 222 990 tunnista 240 500 tuntiin. Omatoiminen aukiolo kattaa jo yli kolmanneksen kaikista aukioloajoista.

Omatoiminen kirjastojen käyttö näkyy hienoisena nousuna myös kävijöiden ja lainojen määrässä. Aukioloaika, jolloin henkilökuntaa on paikalla, on vähentynyt hieman (-2,3 %). 

E-kirjojen ja -lehtien käyttö edelleen kasvussa

Koko maassa lainoja tehtiin 15,4 asukasta kohden. Lounais-Suomessa kokonaislainaus kasvoi noin 2,5 prosenttia ja oli 16,05 per asukas.

Myös sähköisten kirjojen ja lehtien lainausluvut jatkavat kasvuaan. E-kirjojen osalta nousua oli peräti 63 prosenttia ja e-lehtien osalta 38 prosenttia. Sähköisten kirjojen osuus kaikista kirjalainoista on kuitenkin yhä vähäinen, noin prosentin verran. 

Musiikkiäänitteiden ja elokuvien lainaus jatkoi laskua (-8,7 % ja -3 %). Laskusuuntaan on jo vuosien ajan vaikuttanut erilaisten suoratoistopalveluiden yleistyminen.

Lasten ja nuorten lukuintoon satsattu

Kirjastoissa lasten ja nuorten lukutaitoon ja lukemiseen on kiinnitetty entistä enemmän huomiota. Tulosta onkin syntynyt, sillä lasten ja nuortenkirjojen lainaus kasvoi Lounais-Suomessa yli viisi prosenttia.

Huoli lasten lukemisharrastuksen hiipumisesta on saanut kirjastot panostamaan myös kauno- ja tietokirjojen hankintaan, kokoelmia kasvatettiin tietokirjojen osalta 11 prosenttia ja kaunokirjojen osalta 24 prosenttia enemmän kuin vuonna 2017.

Tapahtumat ja koulutukset entistä suositumpia

Kirjastojen tapahtumatoiminta on laajentunut edellisestä vuodesta. Lounais-Suomen kirjastojen 4 818 tapahtumaan osallistui yli 133 594 henkilöä. Lisäksi kirjastoissa järjestettiin muiden toimijoiden tapahtumia (1 137 kpl).

Vuonna 2018 tapahtumien tilastointia tarkennettiin ja ensimmäistä kertaa saatiin selville, mitä kaikkea kirjastoissa tapahtuu:

  • Kirjallisuus ja lukemisen edistäminen: 2 805 tapahtumaa, 58 008 osallistujaa
  • Maailmankatsomuksellinen ja yhteiskunnallinen: 198 tapahtumaa, 3 481 osallistujaa
  • Muu kulttuuri: 747 tapahtumaa, 35 608 osallistujaa
  • Muut: 1 068 tapahtumaa, 36 497 osallistuja

Myös kirjastojen asiakkaille suunnattujen koulutusten sisältöjä tilastoitiin aiempaa tarkemmin. Kirjastot järjestivät yhteensä 3 997 koulutusta, joihin osallistui 65 099 henkilöä.

  • Monipuoliset lukutaidot: 1 310 koulutusta, 27 491 osallistujaa
  • Tiedonhaku, kirjaston ja tieto-, viestintä- ja digiteknologian käyttö: 2 361 koulutusta, 33 028 osallistujaa
  • Muut: 326 koulutusta, 4 580 osallistujaa

Aluehallintovirastojen tehtäviin kuuluu seurata ja edistää kirjastojen toimintaa muun muassa kirjastohenkilöstön täydennyskoulutuksella ja myöntämällä kirjastoille avustuksia kehittämistoimintaan. Aluehallintovirastot myös arvioivat kirjastopalvelujen saatavuutta ja laatua. Kirjastopalvelut ovat lähi- ja peruspalveluja. Laadukkaat kirjastopalvelut edistävät ihmisten hyvää arkea, osallisuutta ja hyvinvointia.

Lisätietoa:


Päivitetty