Tiedotteet 2018

Tälle sivulle on koottu vuonna 2018 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2018

Kirjastojen valtakunnallinen asiakaskysely huhtikuussa 2018

Kirjastojen valtakunnallinen asiakaskysely tehtiin viimeksi vuonna 2013. Kansalliskirjasto koordinoi tuolloin kyselyn toteuttamista. Sen jälkeen tehtävä siirtyi yleisten kirjastojen osalta aluehallintovirastoille (AVI). Marraskuussa 2017 AVIt pilotoivat yhdessä Kirjastot.fi:n ja Etelä-Karjalan kirjastojen kanssa kyselyn päivitettyä versiota. Koko maassa uusi kysely  toteutetaan neljän viikon ajan 9.4. 2018 alkaen.

Kyselyn lopullinen versio viimeistellään helmikuun aikana. Sisällöllisesti kyselyä ei ole tarkoitus merkittävästi muuttaa. Asiakaskysely toteutetaan myös paperilomakkeiden avulla. Kyselyn toteutus ostetaan kaupalliselta toimijalta. Asiakaskyselyn tekoa rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Voit tutusta kyselyn pilottiversioon osoitteessa: https://kyselyt.kirjastot.fi/index.php/887547?lang=fi.


Lisätietoja:
Etelä-Suomen aluehallintovirasto:  Antti Seppänen, p. 0295 016 354  antti.seppanen@avi.fi
pilotin käytännön kokemuksista ja tuloksista, Lappeenrannan kaupunginkirjasto: Leena Priha, p. 040 718 7688, leena.priha@lappeenranta.fi


Päivitetty