Tiedotteet 2019

Tälle sivulle on koottu vuonna 2019 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2019

Kirjastojen tilastot 2018 on julkaistu

Omatoiminen aukiolo ja käyttö kasvussa

Kirjastojen lukumäärä on säilynyt lähes ennallaan, mutta niiden aukiolotuntien määrä on kasvanut vuodessa merkittävästi omatoimikirjastojen ansiosta. Kasvua viime vuoteen verrattuna on 9 % ja omatoimiaukiolojen osalta peräti 47 %. Kasvuprosentit ovat olleet samansuuntaiset jo vuodesta 2014, josta omatoimiaika on lähes kymmenkertaistunut. Nyt omatoiminen aukiolo kattaa jo lähes kolmanneksen kaikista aukioloajoista. Aukioloaika, jolloin henkilökuntaa on paikalla, on vähentynyt hieman (-1,6 %). Vaikka omatoiminen aukiolo ja käyttö lisääntyy, se ei silti tilastojen valossa kuitenkaan ole lisännyt kirjastojen lainojen tai käyntien määriä.

Musiikin ja elokuvien lainaus kirjastoista vähenee ja e-aineistojen käyttö lisääntyy

Kirjastojen lainausluvut ovat hieman laskeneet. Kokonaislainaus oli 15,4 lainaa per asukas. Lasku johtuu siitä, että musiikkiäänitteiden (-13 %) ja elokuvien (-9 %) lainaus jatkaa reipasta laskua. Niiden lainaus on vähentynyt jo vuosien ajan erilaisten suoratoistopalveluiden (mm. Yle Areena, Netflix, Spotify) yleistymisen myötä. Kirjojen lainaus sen sijaan on jopa hivenen kasvanut viime vuodesta.

E-kirjojen (+42 %) ja -lehtien (+63 %) käyttö kasvaa edelleen voimakkaasti vaikkakin niiden osuus kaikesta lainauksesta ja kokoelmista on edelleen pieni. E-kirjojen lainaus on vähän yli prosentti kaikista kirjalainoista.

Kirjoja hankittiin erityisesti lapsille

Kirjastot ovat panostaneet viime vuonna erityisesti lasten aineistoihin. Huoli lasten lukemisharrastuksen hiipumisesta on saanut kirjastot panostamaan kauno- ja tietokirjojen hankintaan, joissa molemmissa tapahtui selvää kasvua 11 % ja 22 %. Myös lasten aineistojen lainaus on hivenen nousut n. 3 %.

Käyttäjäkoulutukseen ja tapahtumiin osallistutaan aiempaa useammin

Kirjastojen tapahtumatoiminta on laajentunut viime vuodesta. Osallistujia tapahtumiin oli lähes miljoona. Tilastointia tarkennettiin ja ensimmäistä kertaa saatiin selville sekin, mitä tapahtumia kirjastot järjestävät:

  Tapahtumien määrä Osallistujien määrä
Kirjallisuus ja lukemisen edistäminen 21 722 406 038
Maailmankatsomukselliset ja yhteiskunnalliset tapahtumat 1 911 40 522
Muut kulttuuritapahtumat 6 663 262 915
Muut tapahtumat 6 789 249 791
Yhteensä 37 085 959 266


Myös muut toimijat järjestivät paljon tapahtumia kirjastoissa (n. 13 000 kpl).

Kirjastojen käyttäjäkoulutusten sisältöjä tilastoitiin myös aiempaa tarkemmin:

  Koulutusten määrä Osallistujien määrä
Monipuoliset lukutaidot 12 014 244 776
Tiedonhaun opetus, tieto-, viestintä- ja digiteknologian käytön opetus, kirjaston käytön opetus 16 930 194 506
Muut koulutukset 1 906 30 579
Yhteensä 30 850 469 861

 

Yleisten kirjastojen tilastot 2018 valmistuivat 1.4. ja ovat tutustuttavissa osoitteessa: http://visualisointi.kirjastot.fi/tilastot  ja http://tilastot.kirjastot.fi.

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Antti Seppänen, p. 0295 016 354
etunimi.sukunimi@avi.fi
Etelä-Suomen aluehallintovirasto


Päivitetty