Tiedotteet 2018

Tälle sivulle on koottu vuonna 2018 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2018

Kirjastojen palveluihin ollaan erittäin tyytyväisiä

Valtakunnallinen yleisten kirjastojen asiakaskysely toteutettiin huhtikuussa 2018 useamman vuoden tauon jälkeen. Vastaajia oli valtakunnallisesti lähes 30 000 ja mukana oli suurin osa Manner-Suomen kunnista. Kysely toteutettiin kirjastojen asiakkaille netti- ja paperilomakekyselynä kirjastoissa ja niiden verkkopalveluissa. Kyselyyn vastanneista valtaosa (n. 80 %) oli naisia.

Asiakkaiden käsitys kirjastojen palveluista on hyvin positiivinen. Asiakkaiden kokonaisarvosana (asteikko 4-10) kirjastoille oli 8,80 eli kouluarvosanoilla kiitettävä. Tuloksista voidaan päätellä, että kirjastolla on huomattava vaikutus kirjastonkäyttäjän elämään.

Kyselyyn vastanneiden mukaan kirjasto on vaikuttanut heidän elämäänsä erittäin tai melko paljon seuraavilla tavoilla.

  • parantanut elämänlaatua (85 %)
  • tarjonnut virikkeitä vapaa-aikaan ja harrastuksiin (77%)
  • auttanut löytämään tarvittua tietoa (75 %)
  • lisännyt lukemista (59%)
  • parantanut tietoteknisiä taitoja (22 %)
  • lisännyt sosiaalisia kontakteja (18 %)

Kirjastojen henkilökunta sai erinomaiset palautteet ammattitaidostaan ja palveluhalustaan sekä helposta tavoitettavuudestaan. Kirjastojen tärkeimpänä palveluna pidetään mahdollisuutta lainata kirjoja. Kirjastojen järjestämistä tapahtumista lapsille ja nuorille suunnattuja pidettiin tärkeimpinä. Kirjastotiloihin oltiin pääosin tyytyväisiä, erityisesti omatoimisen käytön mahdollisuuteen.

Vaikka arviot kirjaston toiminnasta olivat hyvin positiivisia, on toiminnassa myös kehitettävää. Kirjastojen tiloja pidettiin pääosin sopivina, mutta hiljaista tilaa kaivattiin enemmän. Myös nuorille kirjastonkäyttäjille kaivattiin lisää tilaa. Kirjastojen tapahtumat saivat hyvät arviot, vaikka niissä käy asiakkaista vielä pieni osa.

Kyselyn tulokset sekä tietoa mm. vastaajakunnasta julkaistiin kolmekielisinä (suomi, ruotsi ja englanti) 6.9. 2018. Tulokset ovat raportointialustalla, josta saa myös maakunta-, kunta- ja kirjastotasoiset vastaukset eri kysymysten osalta. Raportointialustan verkko-osoite on https://survey.taloustutkimus.fi/dashboard/kirjastot_avoin/ . Valtakunnallinen yleisten kirjastojen asiakaskyselyn raportti löytyy aluehallintoviraston nettisivulta:  https://www.avi.fi/web/avi/julkaisut-2018.

Kyselyn koordinoivat yhteistyössä aluehallintovirastot, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä kirjastot. Kyselyn toteutti Taloustutkimus Oy (Recommended Finland Oy:n alihankkija Hansel-puitesopimuksessa).


Lisätietoja:

Kyselystä ja tuloksista:
Antti Seppänen, Etelä-Suomen aluehallintovirasto, p. 0295 016 354, antti.seppanen@avi.fi

Raportointialustan tekniikasta:
Petra Lehmuskunnas, Taloustutkimus, p. 050 439 4489, petra.lehmuskunnas@taloustutkimus.fi


Päivitetty