Tiedotteet 2019

Tälle sivulle on koottu vuonna 2019 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2019

Kesäsijaisten ohjauksessa puutteita Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskussairaalan vuodeosastoilla

Länsi- ja Sisä-Suomi

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on kiinnittänyt Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen huomioita siihen, että jokaiselle laillistetun ammattihenkilön tehtävissä toimivalle opiskelijalle pitää kirjallisesti nimetä ohjaaja. Terveydenhuollon ammattihenkilöasetus edellyttää, että toimintayksikkö nimeää ohjaajan kirjallisesti.

Terveydenhuollon ammattihenkilöasetuksen mukaan laillistetun ammattihenkilön tehtävissä voi toimia tilapäisesti myös kyseiseen ammattiin opiskeleva henkilö. Hänellä tulee olla suoritettuna hyväksytysti opinnoistaan kaksi kolmasosaa ja käytännössä saavutettu kokemus tai muiden seikkojen perusteella riittävät edellytykset kyseisen tehtävän hoitamiseen.

Terveyskeskussairaalan vuodeosastoilla opiskelijalle ei ollut nimetty ohjaajaa asetuksen mukaisesti.  Aluehallintovirasto on velvoittanut Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskusta antamaan selvityksen 31.8.2019 mennessä siitä, mihin toimenpiteisiin terveyskeskuksessa on ryhdytty annettu hallinnollisen ohjauksen perusteella.


Tarkastukset Kyllön ja Palokan vuodeosastoihin

Aluehallintovirastoon tulleen ilmoituksen mukaan sairaanhoitajaopiskelijoiden toiminnassa on ollut puutteita, kun he ovat työskennelleet laillistetun ammattihenkilön tehtävissä. Tietojen pohjalta aluehallintovirastolla on ollut syytä epäillä, että terveyskeskussairaalan potilasturvallisuus olisi vaarantunut. Tämän johdosta aluehallintovirasto tarkasti ennalta ilmoittamatta Kyllön ja Palokan terveyskeskussairaalan vuodeosastot 18.-19.6.2019.

Tarkastettavia asioita olivat muun muassa laatu- ja potilasturvallisuussuunnitelma, osastojen hoitohenkilöstön rakenne ja määrä, sairaanhoitajaopiskelijoiden opintorekisteriotteet, nimetyt ohjaajat, perehdytys, kesälomakauden työvuorolistat, lääkehoitosuunnitelma ja lääkehoidon luvat.

Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/1994) 2 §
Asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä (564/1994) 3 d § ja 3 f §  


Lisätietoja:
ylitarkastaja Aulikki Hautsalo p. 0295 018 615
ylitarkastaja Maarit Penttilä p. 0295 018 567
etunimi.sukunimi@avi.fi

Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue
Länsi- ja Sisä-Suomen AVI


Päivitetty