Tiedotteet 2018

Tälle sivulle on koottu vuonna 2018 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2018

Kesämökin rakennuttajalla samat työsuojeluvastuut kuin omakotitalonkin

Työsuojelun vastuualue

Työsuojeluviranomaisen tietoon tulee joka kesä työtapaturmia kesämökkien rakennustyömailla, joissa työsuojeluasiat ovat olleet rempallaan. Pahimmillaan työtapaturmassa voidaan menettää ihmishenki ja vastuunsa usein tietämättömyyttään laiminlyönyt rakennuttaja joutuu maksamaan korvauksia lopun ikäänsä. "Kesämökin rakennuttajalla on samat työsuojeluvastuut kuin omakotitalon rakennuttajallakin", muistuttaa rakennusalan työsuojeluvalvontaa tekevä ylitarkastaja Mikko Koivisto aluehallintovirastosta (AVI).

Mitä kesämökin rakennuttajan sitten tulee tehdä, jotta työturvallisuus olisi hoidettu rakennustyömaalla asianmukaisesti? "Rakennuttajan on nimettävä päätoteuttaja. Jos päätoteuttajaa ei ole nimetty, toimii rakennuttaja päätoteuttajana työmaalla. Päätoteuttajan tulee nimetä työmaan työturvallisuudesta vastaava vastuuhenkilö työmaan koko keston ajaksi. Maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämä vastaava työnjohtaja ei ole automaattisesti tällainen henkilö", painottaa ylitarkastaja Koivisto.

Työturvallisuudesta vastaavan henkilön tulee muun muassa vastata telineiden, tikkaiden ja työpukkien kunnosta, huolehtia kulkuteiden, kattojen, holvien ja aukkojen putoamissuojauksesta, huolehtia nostokoneiden, nostoapuvälineiden, henkilönostimien, käsityökoneiden ja muiden laitteiden kunnosta ja tarkastuksista.

"Erityisesti on huolehdittava, että työtelineet ovat vaatimusten mukaiset ja oikein koottu. Työtelineet saa ottaa käyttöön vasta, kun ne ovat käyttöönotettavilta osiltaan valmiit ja tarkastettu. Tarkastuksesta on tehtävä aina myös pöytäkirja", Mikko Koivisto sanoo.

Koivisto muistuttaa, että päätoteuttajana toimivan rakennuttajan vastuiden lista on pitkä. "Hänen tulee valvoa, että työntekijöiden käyttöön annetaan tarvittavat henkilökohtaiset suojaimet ja valvoa, että niitä käytetään. Hänen tulee myös huolehtia työmaan yleisjärjestyksestä ja jätehuollosta, sähkölaitteiden kunnosta ja valaistuksen riittävyydestä ja ottaa muutkin työturvallisuuteen vaikuttavat asiat huomioon."

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Mikko Koivisto, p. 0295 018 672, mikko.koivisto@avi.fi, työsuojelun vastuualue, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Linkkejä:
Tyosuojelu.fi > Rakennusala
Pientalorakennuttajan työturvallisuusopas

Tiedote oikeuden päätöksestä: Kesämökkiään rakentaneelle pariskunnalle tuomio lainvastaisista työtelineistä

 

 


Päivitetty