› Graafinen versio

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Kemira haki Infjärden-järven ruoppausvelvoitteen poistamistaAVI antoi työlle jatkoaikaa

Länsi- ja Sisä-Suomi

Kemira Oyj on hakenut Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolta Vaasassa sijaitsevan Infjärden - järven ruoppausvelvoitteen poistamista. Lupaehtojen velvoite koskee pilaantuneiden sedimenttien ruoppaamista ja ruoppausmassojen käsittelyä. Kemira haki velvoitteen poistamista ruoppausalueella havaitun valkoisen fosforin vuoksi. Aluehallintovirasto hylkäsi 12.12.2013 Kemira Oyj:n hakemuksen, mutta jatkoi luvan voimassaoloaikaa ja luvan haltijan tarkkailuvelvoitetta.

Aluehallintoviraston katsoo, että vuoden 2010 luvassa tarkoitetusta ruoppauksesta voi aiheutua yleistä turvallisuutta vaarantavia tai muuten hallitsemattomia seurauksia. Siksi ruoppauksen toteuttamiselle annettiin jatkoaikaa vuoden 2018 marraskuuhun (1.11.2018) asti. Velvoitteet ruoppauksista sisältyivät Etelä-Suomen aluehallintoviraston 1.10.2010 antamaan lainvoimaiseen päätökseen, joka koski mm. pilaantuneimpien alueiden ruoppaamista.

Asianosaiset voivat sopia järven kunnostusvastuun selvittämisestä keskenään tai laittaa vireille asiaa koskevan hallintopakkoasian.

Päätöksen mukaisesti tarkkailua on jatkettava Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hyväksymällä tavalla.

Päätöksen numero on 200/2013/1. Päätös on sähköisenä osoitteessa www.avi.fi/lansi. Muutoksenhakuaika päättyy 13.1.2014 klo 16.15.

 

Lisätietoja luvan ratkaisukokoonpanolta:

Ympäristöneuvos Reko Vuotila, puh. 0295 018783

Ympäristöylitarkastaja Ville Salonen puh. 0295 018 776


Päivitetty

Oikopolut