Tiedotteet 2019

Tälle sivulle on koottu vuonna 2019 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2019

Kattotöiden työturvallisuuden valvontaa on tehostettu valtakunnallisesti

Työsuojelun vastuualue

Työsuojeluviranomainen on valtakunnallisesti tehostanut kattotyömaiden valvontaa vakavien putoamisesta aiheutuvien työtapaturmien ehkäisemiseksi. Työsuojelutarkastuksilla tarkastetaan kattotyömaan putoamissuojaus, työmaan kulkutiet, työtelineet, työpukit, tikkaat, koneet ja laitteet sekä henkilönsuojaimet ja työalueen rajaus.

Työsuojelutarkastaja voi asettaa työmaan tai osan siitä väliaikaiseen käyttökieltoon, mikäli tarkastuksella työolosuhteissa havaittu puute voi aiheuttaa työntekijän terveyden tai hengen menettämisen vaaran. 

Eniten puutteita kattotyön tarkastuksilla on havaittu putoussuojauksen järjestämisessä sekä nousuteissä. - Putoussuojauksissa rakenteellinen ratkaisu on ensisijainen, näissä on ollut paljon puutteita. Tarkastuksilla on havaittu, että vaikka katolle on tehty suojakaiteet, niin ne eivät ole aina täyttäneet turvallisuusvaatimuksia. Kaiteissa on ollut aukkoja, jolloin varautuminen putoamistapaturmiin ei ole riittävää, kertoo ylitarkastaja Anette Lehtonen. - Nousutienä ei saa käyttää nojatikkaita, vaan kulkutie katolle pitää järjestää turvallisuusmääräysten mukaisilla askelmallisilla kulkuteillä, kuten esim. porrastorneilla.

Työturvallisuustietoa työtelineistä ja nousuteistä on koottuna työsuojelun vastuualueiden rakennusalan valvonnan muistiossa  Työtelineiden ja nousuteiden valvonta, joka on saatavilla Tyosuojelu.fi:ssä. Neuvoja lainsäädännön edellyttämään työturvallisuuden tasoon liittyvissä kysymyksissä voi kysyä työsuojeluviranomaisen puhelinneuvonnasta.
 


Päivitetty