Tiedotteet 2015

Tälle sivulle on koottu vuonna 2015 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2015

Karja laitumelle ja jaloittelemaan!

Aluehallintovirastojen eläinlääkärit ovat lähestyneet maidontuottajia kesän kynnyksellä kirjeellä. Kirjeessä eläinlääkärit muistuttavat valtioneuvoston asettamasta nautojen jaloitteluvelvoitteesta. Asetuksen mukaan kytkettyinä pidettävät lypsylehmät ja maidontuotantoa varten kasvatettavat hiehot tulee päästää laitumelle tai jaloittelutarhaan vähintään 60 päivänä toukokuun alun ja syyskuun viimeisen päivän välisenä aikana (1.5- 30.9.). (Valtioneuvoston asetus nautojen suojelusta 592/2010).

- Nauta on laiduntava laumaeläin ja kesä on oivallinen tilaisuus tarjota karjalle mahdollisuus toteuttaa fysiologisia tarpeitaan ja luontaista käyttäytymistä. Laiduntaminen ja jaloittelu edistävät myös nautaeläinten terveyttä ja hyvinvointia, ja vähentävät sairastamista. Sorkat pysyvät kunnossa, kiimat näkyvät selkeästi ja poikimiset sujuvat paremmin, tiivistää kirjeen sisältöä läänineläinlääkäri Heidi Kangas Länsi- ja Sisä -Suomen aluehallintovirastosta.

Juotavaa ja säänsuojaa

Lehmien totuttelu laidunkauden ruokintaan tulee toteuttaa asteittain ja mikäli karjalle kokemus on uusi, tulisi laidunnus aloittaa nuorkarjasta tai umpilehmistä. Onnistuneen laidunnuksen ja jaloittelun edellytyksissä tulee lisäksi huomioida, että aidat ja kulkureitit ovat turvallisia ja hyvässä kunnossa, ja että eläimillä on tarvittaessa säänsuoja ja runsaasti hyvää juomavettä.

Lisätietoja
läänineläinlääkäri Heidi Kangas, p. 0295 018 831, etunimi.sukunimi@avi.fi, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto


Päivitetty

Oikopolut