Tiedotteet 2019

Tälle sivulle on koottu vuonna 2019 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Kansainvälisen arvion mukaan rahanpesun torjuntatoimet kohtuullisen hyvällä tasolla Suomessa

Suomen rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntatoimet ovat olleet kansainvälisen vertaisarvioinnin kohteena. Maailmanlaajuinen yhteistoimintaryhmä FATF on julkaissut Suomen rahanpesun torjuntatoimia koskevan raportin. Aluehallintoviraston vastuulla on laajan toimijajoukon valvonta.

Yhteistoimintaryhmä Financial Action Task Force (FATF) kehittää kansainvälisiä standardeja rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjumiseksi sekä seuraa niiden toteutumista tekemällä jäsenmaihinsa arviointikäyntejä. Kesällä 2018 FATF toteutti maa-arvioinnin Suomen kansallisesta rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjuntajärjestelmästä. Etelä-Suomen aluehallintovirasto (ESAVI) oli arvioinnissa mukana rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjuntaa valvovana viranomaisena. FATF:n Suomea koskeva maa-arvioraportti julkaistiin 16.4.2019.


Rahanpesun valvonta usean viranomaisen yhteistyötä

Suomessa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjuntaa valvovat Finanssivalvonta, Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Poliisihallitus, Asianajajaliitto ja Patentti- ja rekisterihallitus. ESAVI valvoo laajaa joukkoa eri toimijoita, esimerkiksi kiinteistönvälitysliikkeitä, kirjanpitäjiä, veroneuvonta- tai oikeudellisia palveluita tarjoavia, tavarakauppiaita, sekä laajaa joukkoa erilaisia rahoituspalveluja tarjoavia yrityksiä. 

FATF tarkastelee arvioinnissaan 11 eri osa-aluetta, muun muassa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskien arviointia, kansainvälistä ja viranomaisten välistä yhteistyötä sekä rahanpesurikosten tutkintaa ja syyttämistä. Yksi raportissa arvioiduista osa-alueista on valvontaviranomaisten toiminta. Finanssi- ja pankkisektorin ohella arviointi kohdistuu myös ESAVIn valvontaan sen vastuulle kuuluvien ilmoitusvelvollisten osalta.


Tarvitaan riskiperusteista valvontaa

Raportissa todetaan rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnan olevan Suomessa kohtuullisen hyvällä tasolla. Maa-arvioraportin mukaan rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskien tunnistamistyötä on kuitenkin kehitettävä edelleen. Riskejä on arvioitava sekä kansallisella tasolla että valvojakohtaisesti. Lisäksi jokaisen ilmoitusvelvollisen tulee arvioida omat riskinsä.

Valvontaviranomaisilta FATF edellyttää riittävää resursointia valvontaan, jonka on oltava riskiperusteista ja tehokasta. Raportissa suositeltuja toimenpiteitä on Suomessa osin jo viety eteenpäin, esimerkiksi lisäresursseja valvonnan kehittämiseen on myönnetty. ESAVIssa aloittaa rahanpesun torjunnan tehtävissä neljä uutta ylitarkastajaa toukokuussa 2019.

FATF:n mukaan Etelä-Suomen aluehallintoviraston käytössä olevat hallinnolliset sanktiot ovat tasoltaan riittävät. Toistaiseksi ESAVI ei ole määrännyt sanktioita. 


Uusi rahanpesun valvontarekisteri käyttöön heinäkuun alussa

Raportissa tunnistettiin valvonnan kehittämisen haasteeksi myös ESAVIn tiedonsaantimahdollisuudet sektoreista, jotka eivät tällä hetkellä ole viranomaisrekisterissä.

Tiedonsaanti helpottuu 1.7.2019 lähtien, kun uusi rahanpesun valvontarekisteri otetaan käyttöön. Rahanpesulaki edellyttää, että kaikkien Etelä-Suomen aluehallintoviraston valvomien ilmoitusvelvollisten, jotka eivät vielä ole viranomaisrekisterissä, on haettava rekisteröintiä tähän uuteen valvontarekisteriin.  Tämä koskee mm. laki-, rahoitus-, veroneuvonta-, kirjanpito- ja sijoituspalveluja tarjoavia tahoja sekä osittain tavarakauppaa tekeviä.

Rekisteriin hakeudutaan sähköisellä lomakkeella aluehallintovirastojen asiointipalvelussa. Lomake valmistuu ja on asiakkaiden käytettävissä jo ennen rekisterin avautumista. ESAVI tiedottaa rahanpesun valvontarekisteristä lisää myöhemmin keväällä.

Valtiovarainministeriö koordinoi maa-arvioraportin jatkotoimenpiteitä.


Lisätietoa:

Ylitarkastaja Asta Mykkänen, puh. 0295 016 278 (maa-arviointi ja -raportti ESAVIn osalta) 
Ylitarkastaja Vesa Härmälä, puh. 0295 016 105 (rahanpesun valvontarekisteri)  
etunimi.sukunimi@avi.fi

 


Päivitetty