Tiedotteet 2020

Tälle sivulle on koottu vuonna 2020 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Kaksi "Hyvä työ - Tšihko butti" -kunniamainintaa Kainuuseen (Pohjois-Suomi)

Pohjois-Suomen romaniasian neuvottelukunta jakoi 11.2.2020 Kainuun opistossa, Paltamon Mieslahdessa pitämässään kokouksessa ensimmäiset "Hyvä työ – Tšihko butti" -kunniamaininnat pitkäjänteistä ja merkittävästä työstä romaniasioiden eteenpäin viemisessä.

Neuvottelukunnan kunniamaninnan perustelujen mukaan Kainuun alueella romanityöllä on jo pitkät perinteet ja työn tulokset tunnetaan valtakunnallisesti. Romanikentällä kuulee usein puhuttavan Kajaanin romanityöstä myönteisesti ja positiivisessa valossa.

Tunnustus on myönnetty Kajaanin paikallisromanityöryhmälle. Samalla jaettu toinen tunnustus on myönnetty henkilökohtaisena Kainuun alueella toimivalle Ramona Grönstrandille.

Tunnustusten allekirjoittajina ovat ylijohtaja Terttu Savolainen ja vastuualuejohtaja Hanna Toiviainen. Tunnustuksen luovuttavat alueellisen romaniasiain neuvottelukunnan puheenjohtaja, ylitarkastaja Jyri Ulvinen ja erikoissuunnittelija Henry Lindgren.

Lisätietoja:
Erikoissuunnittelija Henry Lindgren, 050 456 0170,  henry.lindgren@avi.
Alueellinen viestintäpäällikkö, Alpo Merilä, 050 396 1466, alpo.merila@avi.fi
 

Liite 1 Tiedote 11.2.2020

Pohjois-Suomen alueellisen romaniasiain neuvottelukunnan keskeisiä tapahtumia vuonna 2019


Vuosi 2019 oli alueellisessa romaniasiain neuvottelukunnassa hyvin työntäyteinen.

Keskeisimpinä tehtävinä oli MAARO-ohjelman, eli Romanipoliittisen ohjelman alueellinen toimeenpano. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto koordinoi ja toteutti myös valtakunnallisten neuvottelupäivien suunnittelun ja toteutuksen.


• MAARO-oppaan valmistelu (Liite 2)
• Pohjois-Suomen romaniasian neuvottelukunnan (Alueronk) työssä jatkuva
  paikallisromanityön tukeminen sekä aluekuulemiset
• Alkukevään aluekuuleminen Oulun seudun romaneille
 

Alkuvuonna 2019 tuli tieto maakuntauudistuksen toimeenpanon lopettamisesta, joka muutti toimintasuunnitelmaa monissa jo aloitetuissa tehtävissä.  Ministeriön (STM:n) ohjeistamana MAARO-ohjelman tekeminen vietiin loppuun ja toiminta jatkui oppaan mukaisesti eri alueilla ja paikkakunnilla.

Eräs keskeinen toimintamuoto ovat romanikulttuuriluennot, joita toteutui erilaisille ryhmille yhteistyössä mm. Marttojen, Tullin, eri yhdistysten, korkeakoulujen, yliopistojen ja kunnissa koulujen kanssa. Luennot tavoittivat viime vuonna yli 300 kuulijaa. 


• Keskeistä työtä romaniväestön kanssa on ollut osallistaminen ja kuuleminen sekä paikallisen romanityön tukeminen.


• Romaniyhteisöistä on edelleen oltu yhteydessä suunnittelijaan asumisen haasteissa, mutta myös koulutuksen ja työllisyyden monissa kysymyksissä. 


• Romanikielen ja -kulttuurin opetuksen tekee edelleen haasteelliseksi romanikielen opettajien puute.

Rovaniemellä rasismin vastainen viikko ja romanikulttuurinäyttely

Rovaniemen alueella paikallisten romanien kanssa osallistuttiin rasisminvastaisen viikon aluetilaisuuksiin vuonna 2019. Rovaniemen kaupungintalolle pystytettiin romanikulttuurista kertova näyttely.


"Erilainen sidosryhmätyö eri viranomaisten kanssa on ollut keskeistä työtä kuluneen vuoden aikana. Menneen vuoden voisikin hyvin tiivistää ajatukseen, että useimmiten Alueellisessa romaniasiain neuvottelukunnassa olemme toimineet alulle panijoina, mahdollistajina ja sillanrakentajina," ynnää erikoissuunnittelija Henry Lindgren Pohjois-Suomen aluehallintovirastosta, joka on aloittanut työnsä myös valtakunnallisen Romaniasiain neuvottelukunnan varapuheenjohtajana.
 

Liite 2

MAARO-OPAS, Romanipoliittisen ohjelman alueellinen toimeenpano

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161773/STM_24_19_MAARO-opas.pdf?sequence=1&isAllowed=y

 


Päivitetty