Tiedotteet 2018

Tälle sivulle on koottu vuonna 2018 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2018

Johanna Ahonen ympäristöneuvoksen virkaan

Itä-Suomi

Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualueella avoinna olleeseen ympäristöneuvoksen virkaan on valittu FT Johanna Ahonen Kuopiosta. Virka sijoittuu ympäristölupayksikköön.

Ympäristöneuvoksen virka vapautuu, kun sen edellinen hoitaja jää eläkkeelle huhtikuun 2018 alussa. Ympäristöneuvoksen päätehtävänä on ratkaista aluehallintovirastolle kuuluvia ympäristönsuojelu- ja vesilain mukaisia lupa-asioita.

Johanna Ahosella on diplomi-insinöörin tutkinto vesitaloudesta ja oikeustieteellinen koulutus (FT) ympäristöoikeudesta. Ahonen on aikaisemmin toiminut ympäristönsuojelulain, vesilain ja maa-aineslain mukaisissa lupa- ja valvontatehtävissä Sipoon ja Siilinjärven kunnissa sekä Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa. Lisäksi Ahosella on runsaasti kokemusta ympäristötutkimuksen ja ympäristökonsultoinnin tehtävissä.

Johanna Ahonen aloittaa virassa 21.5.2018.

Lisätietoja
ympäristöneuvos Martti Häikiö, p. 0295 017 040, etunimi.sukunimi@avi.fi, Itä-Suomen aluehallintovirasto


Päivitetty