Tiedotteet 2017

Itä-Suomi varautuu - ITÄ2017-valmiusharjoitus marraskuussa Kuopiossa

Itä-Suomi

Marraskuussa 2017 järjestettävän valmiusharjoituksen tarkoituksena on selventää tuleville maakunnille kuuluvaa yhteisen varautumisen tehtävää. Harjoituksen tavoitteena on, että Itä-Suomen maakunnat kykenevät 1.1.2020 jälkeen yhteen sovittamaan varautumista alueellaan toimivien viranomaisten, kuntien, elinkeinoelämän ja järjestöjen kesken. Tavoitteena on myös tukea osallistujia kehittämään varautumisjärjestelyjään muutostilanteessa sekä tunnistamaan mahdollisia varautumisen ongelma- ja kehittämiskohteita valmiuden tason parantamiseksi.

Harjoitus toteutetaan asiantuntijaseminaarina 15.11.2017 Kuopiossa. Harjoitus on kuntien, kuntayhtymien, pelastuslaitosten, Itä-Suomen aluehallintoviraston ja alueen muiden paikallisten ja alueellisten viranomaisten sekä harjoitukseen erikseen kutsuttujen tahojen yhteinen. Valmiusharjoituksen johtaa Itä -Suomen aluehallintovirasto yhteistoiminnassa Pelastusopiston kanssa.

Tiedotusvälineiden edustajat ovat tervetulleita seuraamaan asiantuntijaseminaaria. Ohjelmasta tiedotetaan tarkemmin lähempänä tilaisuutta.

Lisätietoja

Itä-Suomen aluehallintovirasto:

johtaja Taina Rautio, p. 0295 017 042, etunimi.sukunimi@avi.fi
pelastusylitarkastaja Kullervo Lehikoinen, p. 0295 016 884, etunimi.sukunimi@avi.fi

Pelastusopisto:
vanhempi opettaja Timo Väisänen, 0295 453 454, etunimi.sukunimi@pelastusopisto.fi


Päivitetty

Oikopolut