Tiedotteet 2017

Tälle sivulle on koottu vuonna 2017 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2017

Itä-Suomi varautuu - ITÄ2017-valmiusharjoitus 15.11.2017 Kuopiossa

Itä-Suomi

Itä-Suomen aluehallintovirasto järjestää yhteistoiminnassa Pelastusopiston kanssa ITÄ2017-valmiusharjoituksen 15.11.2017. Harjoitus toteutetaan asiantuntijaseminaarina Kuopiossa. Harjoitukseen on ilmoittautunut lähes 300 henkilöä.

Nyt järjestettävän valmiusharjoituksen tarkoituksena on selventää tuleville maakunnille kuuluvaa yhteisen varautumisen tehtävää. Harjoituksen tavoitteena on, että Itä-Suomen maakunnat kykenevät 1.1.2020 jälkeen yhteen sovittamaan varautumista alueellaan toimivien viranomaisten, kuntien, elinkeinoelämän ja järjestöjen kesken. Tavoitteena on myös tukea osallistujia kehittämään varautumisjärjestelyjään muutostilanteessa sekä tunnistamaan mahdollisia varautumisen ongelma- ja kehittämiskohteita valmiuden tason parantamiseksi.

Harjoitus on kuntien, kuntayhtymien, pelastuslaitosten, Itä-Suomen aluehallintoviraston ja alueen muiden paikallisten ja alueellisten viranomaisten sekä harjoitukseen erikseen kutsuttujen tahojen yhteinen.

Lisätietoja harjoituksesta

Itä-Suomen aluehallintovirasto:
johtaja Taina Rautio, p. 0295 017 042 ja pelastusylitarkastaja Kullervo Lehikoinen, p. 0295 016 884, etunimi.sukunimi@avi.fi

Pelastusopisto:
vanhempi opettaja Timo Väisänen, 0295 453 454, etunimi.sukunimi@pelastusopisto.fi


Päivitetty