Tiedotteet 2020

Tälle sivulle on koottu vuonna 2020 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2020

Itä-Suomen valmiustoimikunta kokoontui 31.3.2020 kokoamaan tilannekuvaa Itä-Suomesta

Itä-Suomen valmiustoimikunta kokoontui tiistaina 31.3.2020 etäkokoukseen Itä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Soile Lahden johdolla.

Valmiustoimikunta kävi kokouksessa läpi koronavirustilanteeseen liittyvää tilannekuvaa Itä-Suomessa eri toimijoiden näkökulmasta. Valmiustoimikunta totesi itäsuomalaisen viranomaisyhteistyön toimivan hyvin.

  • Teemme vahvaa yhteistyötä, jaamme luotettavaa tietoa koronaviruksesta ja käytännön ohjeita poikkeusoloissa toimimiseen. Olemme yhteisellä asialla ja voimme vaikuttaa omalla toiminnallamme siihen, että epidemian räjähdysmäistä leviämistä saadaan hillittyä. Kaikkien on tärkeää noudattaa viranomaisten ohjeita, suosituksia ja määräyksiä lähikontaktien välttämisestä ja toimia vastuullisesti sekä järkevästi ilman määräyksiäkin, totesi ylijohtaja Soile Lahti.

Oikeaa ja ajantasaista tietoa saa erityisesti Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sekä sairaanhoitopiirien verkkosivuilta. Liikkeellä on myös väärää sekä osittain valheellista tietoa, joten lähdekritiikkiin on hyvä kiinnittää erityistä huomiota.

Itä-Suomen valmiustoimikunta toimii aluehallintoviraston tukena varautumisen yhteensovittamistehtävässä. Valmiustoimikunnassa on jäseniä Itä-Suomen aluehallintovirastosta, alueen ELY-keskuksista, valtion turvallisuusviranomaisista (poliisi, puolustusvoimat ja rajavartiosto) sekä järjestöistä. Edustettuna ovat myös alueen kunnat, pelastuslaitokset ja muu julkishallinto.

Alueellisen valmiustoimikunnan tehtävänä on

  • ylläpitää alueellista turvallisuustilannekuvaa ja seurata ajankohtaisia turvallisuuskysymyksiä eri toimialoilla
  • toimia viranomaisten välisenä tiedonvaihdonfoormina valmiussuunnittelun tukemisessa sekä toimivaltaisten viranomaisten johtaessa tilanteita toimialueella
  • edistää alueellista ja paikallista turvallisuussuunnittelua sekä turvallisuusyhteistyötä.

Itä-Suomen valmiustoimikunta kokoontuu koronavirustilanteen vuoksi toistaiseksi joka toinen viikko.

Lisätietoja
ylijohtaja Soile Lahti, p. 0295 016 964
johtaja Taina Rautio, p. 0295 017 042
etunimi.sukunimi@avi.fi
Itä-Suomen aluehallintovirasto


Päivitetty