Tiedotteet 2017

Itä-Suomen rehtori- ja johtajuuspäivät Tahkolla 7.-8.9.2017

Itä-Suomi

"Johtaja on media!" – Tahko
Itä-Suomen rehtori- ja johtajuuspäivät Tahkolla 7.-8.9.2017
Tahko Spa Monitoimiareena, Keitaankatu 1, Tahkovuori, alk. klo 10

Itä-Suomen aluehallintovirasto järjestää yhteistyössä Pohjois-Savon Rehtorit ry:n kanssa (so. ensi vuonna yhteistyövuorossa on Etelä-Savon Rehtorit ry) eri oppilaitosmuotojen rehtoreille, sivistystoimen johtotehtävissä toimiville ja kuntien päättäjille koulutuspäivät, joiden tavoitteena on kehittää johtajuutta ja sitä kautta edelleen Itä-Suomen opetus- ja sivistyspalveluja.

Itä-Suomen rehtori- ja johtajuuspäivien kaltainen vuosittainen opetustoimen johdon alueelliset koulutuspäivät toteutetaan jatkossa myös kaikilla muillakin AVI-alueilla (yht. 6).

Opetustoimen johdon vuosittaiset Road Show - tilaisuudet lisäävät merkittävästi koulutuspolitiikan tavoitteiden yhdenvertaista ja tehokasta toteutumista alueilla. Ne luovat edellytykset yhdessä tekemiselle ja hyvien käytäntöjen levittämiselle. Tällainen koulutuskonsepti tukee kasvatus- ja opetuspalvelujen laadun jatkuvaa kehittämistä alueilla.

Hankkeelle on perustettu ohjausryhmä, johon kuuluvat edustajat Aluehallintovirastosta, Suomen Rehtorit ry:stä, Opetushallituksesta, Suomen Kuntaliitto ry:stä, Opetusalan ammattijärjestö OAJ:sta sekä Opetus- ja sivistystoimen asiantuntijat OPSIA ry:stä.

Itä-Suomen Tahkon päivillä pohditaan, miten johtaja voi kehittää yhteisön toimintakulttuuria ja miten yhteisön voima saadaan tukemaan koulun perustehtävää.

Tämän vuotisilla päivillä keskitytään muiden muassa haastaviin henkilöstöjohtamisen kysymyksiin, miten johtaja voi kehittää yhteisön toimintakulttuuria haluttuun suuntaan ja miten yhteisön voima saadaan tukemaan niin opettajien kuin oppilaidenkin työskentelyä. Päivillä etsitään keinoja myös johtajan mediaosaamisen ja konfliktin ratkaisutaitojen parantamiseen kryptisen päivien teeman, "johtaja on media", kautta.

Päiville saapuu esiintymään hyvä joukko myös kansallisesti tunnettuja asiantuntijoitamme, muiden muassa Jukka Saksi ja Tony Dunderfelt

Näiden lisäksi päiville saapuu kouluttajiksi edustava joukko niin valtakunnallisia kuin oman toimialueemmekin osaavia ja innovatiivisia opetusalan asiantuntijoita.

Mitä koulu on tänään, sitä Suomi on huomenna.

Itä-Suomen rehtori- ja johtajuuspäivät on merkittävä kohtaamispaikka ja verkosto sivistystoimen vaikuttajille. Vuosittaisella tapahtumalla on samalla myös keskustelijan, haastajan ja unilukkarin rooli itäsuomalaisen osaamisen kehittämisessä. Päivien tavoitteena on ajankohtaisen tiedon tuottaminen vallitsevista ilmiöistä sekä tuoreiden näkökulmien saattaminen yleiseen keskusteluun. Itä-Suomen rooli kansainvälisessä toimintaympäristössä ja itäsuomalaisten hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn kehittäminen ovat keskeisiä kysymyksiä.

Tilaisuuden ohjelma (pdf)

Lisätietoja

  • Opetustoimen ylitarkastaja Kari Lehtola,
    p. 040 505 0740, kari.lehtola@avi.fi       
    Itä-Suomen aluehallintovirasto
  • Pohjois-Savon Rehtorit ry:n pj rehtori Jukka Sormunen,
    p. 044 718 4542  jukka.sormunen@kuopio.fi,
    Kuopion klassillinen lukio

Päivitetty

Oikopolut