Tiedotteet 2020

Tälle sivulle on koottu vuonna 2020 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2020

Itä-Suomen aluehallintovirasto jatkaa Kiuruveden Attendo Kallionsydämen ja Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän valvontaa

Itä-Suomi

Asiakas- ja potilasturvallisuuden varmistamiseksi on tärkeää seurata ja noudattaa epidemian hillitsemiseksi annettuja viranomaisohjeita. Tartuntatautien torjumista ehkäisevien toimenpiteiden ohjaukseen, koulutukseen ja toteutukseen tulee varmistaa riittävät resurssit kaikilla terveyden- ja sosiaalihuollon tasoilla. Yksiköiden on huolehdittava omavalvonnasta ja kuntien tulee omalta osaltaan tukea ja valvoa torjuntatoimenpiteiden toteutumista toimialueensa toimiyksiköissä.

Koronaviruksen aiheuttama pandemia on aiheuttanut sekä Suomessa että muualla runsaasti kuolemia erityisesti vanhusväestössä. Tämä asettaa erityisiä haasteita vanhusten hoivakodeissa toteutettavalle tartuntatautien torjunnalle. Yksityisen vanhusten asumispalvelujen tuottajalla on keskeinen omavalvontavastuu toiminnan asianmukaisuudesta. Palvelun ostavalla kunnalla on lain mukainen vastuu toiminnan jatkuvasta valvonnasta. Aluehallintovirasto ja Valvira tukevat ja ohjaavat kuntia tässä valvontatehtävässä, ja tarvittaessa ottavat kunnan ja palveluntuottajan viranomaisvalvontaansa.

Itä-Suomen aluehallintovirastoon tuli yhteydenotto 30.3.2020, jonka perusteella avi aloitti Kiuruveden Attendo Kallionsydämen ja Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän toiminnan selvittämisen. Selvitysten perusteella tehtiin päätös valvonnan aloittamisesta perjantaina 3.4.2020. Selvitysvaiheessa aluehallintovirasto on ollut tiiviisti yhteydessä tartuntataudeista vastaaviin viranomaisiin, palveluntuottajaan sekä Ylä-Savon SOTE kuntayhtymään. Aluehallintovirasto on pyytänyt edellä mainituilta tahoilta useita selvityksiä ja antanut näille viranomaisohjausta. Kuntayhtymä on tiedottanut aluehallintovirastoa suorittamistaan valvonnoista ja niissä tehdyistä havainnoista.

Aluehallintoviraston yhdessä Valviran kanssa tekemän tilannearvion mukaan, Kallionsydämen toiminta on tarpeen siirtää kuntayhtymän vastuulle asiakas- ja potilasturvallisuuden varmistamiseksi. Asiakas- ja potilasturvallisuus on toimintayksikössä vaarantunut, koska asiakkaiden lääkehoitoa ja sairaanhoitoa ei ole pystytty toteuttamaan asianmukaisesti, henkilöstörakenne ei ole ollut riittävä, eikä esimerkiksi siivouksesta ja hygieniasta ole pidetty riittävästi huolta. Nopeasti vaikeutuneessa tilanteessa palveluntuottajan korjaustoimenpiteet eivät kaikilta osin ole olleet riittäviä.

Itä-Suomen aluehallintovirasto kutsui koolle valvontakokouksen 8.4.2020, johon osallistuivat Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä, Attendo ja aluehallintovirasto. Kokouksessa Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä ja Attendo sopivat, että Attendo keskeyttää Kallionsydämen toiminnan ja kuntayhtymä ottaa yksikössä toimintavastuun 9.4.2020 klo 12 mennessä. Ennen toiminnan siirtymistä kuntayhtymä on varmistanut riittävän henkilöstön ja sairaanhoidon osaamisen Kallionsydämessä.

Aluehallintovirasto jatkaa palveluntuottajan, toimintayksikön vastuuhenkilön ja kuntayhtymän valvontaa yhteistyössä Valviran kanssa varmistaakseen, että havaitut epäkohdat korjataan ja toiminta on jatkossa lainsäädännön ja viranomaisohjeiden mukaista.

Asiaan liittyvät median yhteydenotot pyydetään osoittamaan sähköpostitse viestintäpäällikkö Auli Postille: auli.posti@avi.fi


Päivitetty