Tiedotteet 2020

Tälle sivulle on koottu vuonna 2020 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2020

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen neuvottelukunta alueellisen hyvinvoinnin ja terveyden edistäjänä

Pohjois-Suomi

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto (PSAVI) kehittää alueellista hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä yhteistyössä alueellisten asiantuntijoiden kanssa. PSAVI:n Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen neuvottelukunta on toiminut vuodesta 2008 lähtien ja vuonna 2019 se nimettiin jo viidennelle toimintakaudelle. Vuoden 2020 ensimmäisessä kokouksessa 26.2.2020 esillä oli erityisesti mielenterveyteen, ehkäisevään päihdetyöhön, lähisuhde- ja perheväkivaltaan sekä työntekijöiden työhyvinvointiin liittyviä asioita.

Mielenterveyden, ehkäisevän päihdetyön ja lähisuhde- ja perheväkivallan tilanne on huolestuttava

PSAVI:n neuvottelukunnan alaisuudessa toimii työryhmä, jonka tarkoituksena on tukea toimialueen kuntia ja kuntayhtymiä alueen ihmisten mielen hyvinvoinnin edistämisessä, päihdehaittojen ehkäisemisessä sekä lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisemisessä. Työryhmä on aloittanut toimintansa vuoden 2020 alussa.

Koko PSAVI:n maantieteellisellä toimialueella nuorten mielialaan liittyvät ongelmat ovat lisääntyneet. Tupakointi on vähentynyt, mutta nuuskan käyttö lisääntynyt. Netin käyttö on myös lisääntynyt, mutta käytön hallinta heikentynyt.

Pohjois-Pohjanmaalla on maan eniten mielenterveysperusteisesti sairauspäivärahaa saaneita 18–24-vuotiaita nuoria. Lisäksi Pohjois-Pohjanmaalla alkoholia humalahakuisesti käyttävien työikäisten osuus on maan suurin. Kainuussa aikuisten (20–64-vuotiaat) tupakointi on kasvanut ollen maata korkeampaa. Pohjois-Pohjanmaalla turvakodeilla on muuta maata enemmän asiakkaita. Yli 65-vuotiaita itsensä yksinäiseksi tuntevia ihmisiä on toimialueella paljon. Työryhmä valmistelee toimia, joilla näitä ongelmia voidaan ehkäistä. Toimet edellyttävät laajaa yhteistyötä eri hallinnonalojen, järjestöjen ja kansalaisten kanssa.

Työhyvinvoinnin merkitys asiakastyössä on suuri

Mitä kuuluu? -työhyvinvointikyselyn 2019 tulosten mukaan sote-henkilöstöllä työkykyyn vaikuttavat ongelmat ja terveyspulmat ovat yleisiä. Työn kuormitustekijät ovat muuttuneet ja ovat muutoksessa koko ajan. Pieni stressi parantaa työkykyä, mutta jos palautuminen ei ole riittävää, siitä seuraa monenlaisia ongelmia työssä jaksamiseen. Ongelmat työssä jaksamisen kanssa vaikuttavat myös asiakas- ja potilastyöhön negatiivisesti. Myös opettajien hyvinvointi vaikuttaa oppilaiden oireisiin ja toisinpäin. Ratkaisuissa pitääkin ottaa huomioon työn vaatimukset ja vaikutukset, ja kohdistaa toimenpiteitä yksilöihin ja yhteisöihin sekä ympäristöön.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen neuvottelukunnan jäseninä on sote-kuntayhtymien johtajia, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnat, kuntien edustajia sosiaali- ja terveydenhuollosta, opetus-, kirjasto-, nuoriso- ja liikuntatoimesta, järjestöjen edustajia, Oulun hiippakunnan tuomiokapituli, Pohjois-Pohjanmaan osaamiskeskus, Työterveyslaitos, koulutuksen edustajia yliopistosta, ammattikorkeakouluista ja ammattioppilaitoksista ja Taiteen edistämiskeskus sekä aluehallintoviraston asiantuntijoita.
 

Lisätietoja:
ylitarkastaja Raija Fors, p. 0295 017 559, etunimi.sukunimi@avi.fi
johtaja Hanna Toiviainen, etunimi.sukunimi@avi.fi

 


Päivitetty