Tiedotteet 2017

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen aluekierros saapuu Pohjois-Suomeen

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen aluekierros saapuu Pohjois-Suomeen. Aluekierros järjestetään sote- ja maakuntauudistuksen toimeenpanon tueksi hyvinvoinnin, terveyden sekä työ- ja toimintakyvyn edistämiseksi. Kierroksen aikana pidetään tilaisuuksia jokaisessa tulevassa maakunnassa, ja ne ovat avoimia kaikille. Oulussa tilaisuus pidetään 26.9. ja Kajaanissa 27.9. Rovaniemelle aluekierros saapuu 26.10. Tilaisuuksiin odotetaan runsasta osallistujajoukkoa, ja esimerkiksi Oulun tilaisuuteen on ilmoittautunut 150 henkilöä.

Aluekierroksen tavoitteena on tukea kuntien ja maakuntien monialaista valmistelutyötä tunnistamalla alueen vahvuuksia ja kehittämiskohteita sekä verkostoimalla kuntia, maakuntia ja järjestöjä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteuttamisessa ja työterveyshuollon järjestämisessä osana uudistusta.

Kierroksen tilaisuudet ovat vuorovaikutteisia tapahtumia, joissa pohditaan yhdessä monialaisen verkoston kanssa, miten terveyttä ja hyvinvointia sekä eri väestöryhmien osallisuutta voidaan jatkossa poikkihallinnollisesti edistää. 

Kierroksen järjestää sosiaali- ja terveysministeriö yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön sekä Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen, Kuntaliiton, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n, Työterveyslaitoksen, maakuntien, kuntien, aluehallintovirastojen ja järjestöjen kanssa.

Tilaisuuksien tarkemmat ohjelmat löytyvät täältä: http://alueuudistus.fi/hyvinvoinnin-edistamisen-aluekierros

 

Lisätiedot:
ylitarkastaja Raija Fors, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, puh. 0295 017 559


Päivitetty

Oikopolut