Tiedotteet 2017

Tälle sivulle on koottu vuonna 2017 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2017

Huolellinen kirjaamiskäytäntö lastensuojelussa turvaa lapsen ja työntekijän edun

Etelä-Suomi

Lainsäädäntö velvoittaa, että lastensuojelun sosiaalityöntekijät dokumentoivat lastensuojeluasian vireille tulosta lähtien kaikki tiedot, jotka vaikuttavat lapsen tai nuoren tarvitsemien lastensuojelutoimenpiteiden järjestämiseen. Myös toimenpiteiden suunnittelun, toteuttamisen ja seurannan kannalta tarpeelliset tiedot on dokumentoitava.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto ohjaa kuntiin lähettämällään ohjauskirjeellä huolelliseen dokumentointiin. Huolellisesti ja lainmukaisesti tehty dokumentointi turvaa ennen kaikkea lastensuojelun asiakkaana olevan lapsen tai nuoren edun toteutumisen.

Lapsen asioista vastaavalla sosiaalityöntekijällä on ammattihenkilönä toimiessaan suuri vastuu siitä, että asiakkaat saavat tarvitsemansa palvelut lain edellyttämällä tavalla. Asianmukainen kirjaaminen on siis myös työntekijän etu.

Sosiaalihuollon ammattihenkilön työnantajalla on velvollisuus huolehtia siitä, että ammattihenkilö saa työssään tarvittavan perehdytyksen ja että hän voi osallistua täydennyskoulutukseen, joka on hänen ammattitaitonsa kehittämiseksi tarpeellista.

Aluehallintoviraston toiminta tähtää väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen sekä sosiaalipalvelujen asiakkaiden oikeusturvan toteutumiseen. Aluehallintovirasto ohjaa ja valvoo kunnallisia ja yksityisiä sosiaalihuollon palveluja.

Lisätietoja:

Jaana Lohvansuu
sosiaalihuollon ylitarkastaja
p. 0295 016 731
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
etunimi.sukunimi@avi.fi

ohjauskirje


Päivitetty