Tiedotteet 2019

Tälle sivulle on koottu vuonna 2019 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2019

Hoitoon pääsyä on parannettava Rovaniemen kaupungin perusterveydenhuollossa

Lappi

Aluehallintovirasto selvitti lääkärin vastaanotolle pääsyn tilannetta Rovaniemen kaupungin perusterveydenhuollossa. Tilanne ei ole lainmukaisella tasolla, joten kaupungin on ryhdyttävä toimenpiteisiin sen parantamiseksi.

Lapin aluehallintovirasto sai vuoden 2018 aikana useita ilmoituksia, joiden mukaan Rovaniemen kaupungin perusterveydenhuollossa ei ole saanut lääkäriaikoja kiireetöntä hoitoa varten. Ilmoitusten mukaan vastaanottoaikoja ei ole ollut varattavissa kahden tai kolmen kuukauden päähän.

Rovaniemen kaupunginhallitus on antanut aluehallintovirastolle tilanteesta kaksi selvitystä. Selvityksistä käy ilmi muun muassa, että hoidon saatavuutta on vaikeuttanut lääkärivaje. Selvitysten perusteella pääsyä lääkärin vastaanotolle on pyritty parantamaan, mutta se ei edelleenkään toteudu lainmukaisesti.

Aluehallintovirasto kiinnittää Rovaniemen kaupungin huomiota siihen, että perusterveydenhuollossa lääkärin vastaanotolle tulee päästä kolmen kuukauden sisällä hoitotarpeen arvioinnista. Rovaniemen kaupunkia kehotetaan parantamaan ajanvarauksen ja lääkärinvastaanoton tilannetta. Tarvittaessa kaupungin on järjestettävä potilaan hoito hankkimalla se muilta palveluntuottajilta. Kaupungin on myös huolehdittava siitä, että potilastietojärjestelmistä saatavat hoitoon pääsyä kuvaavat tiedot ovat asianmukaisia ja saatavilla järjestelmistä.

Rovaniemen kaupunginhallituksen on annettava Lapin aluehallintovirastolle 13.12.2019 mennessä selvityksensä toimenpiteistä, joilla hoitoon pääsyn tilannetta on ryhdytty parantamaan.

Lisätietoja:

Terveydenhuollon ylitarkastaja Anne-Mari Knuuti, p. 0295 017 368
Aluehallintoylilääkäri Sari Kemppainen, p. 0295 017 350
etunimi.sukunimi@avi.fi
Lapin AVI


Päivitetty

lomakkeet