Tiedotteet 2017

Hoitoon pääsy toteutuu lainmukaisesti Etelä-Suomessa, puutteita puhelinpalvelussa ja hoitoon pääsyä koskevissa tiedoissa

Etelä-Suomi

Aluehallintovirastot seuraavat Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraton kanssa lakisääteisen hoitoon pääsyn toteutumista valvontaohjelman avulla. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on saanut valmiiksi selvityksensä vuoden 2017 osalta. Valvonta perustuu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen terveyskeskuksilta keräämiin seurantatietoihin.

Aluehallintovirasto otti keväällä 2017 valvontaansa 24 perusterveydenhuoltoa ja kaksi perusterveydenhuollon erikoissairaanhoitoa tuottavaa organisaatiota, joissa hoitoon pääsy ja välitön yhteydensaanti eivät tietojen mukaan olleet lain edellyttämällä tasolla tai joiden osalta tiedot puuttuivat kokonaan.

Selvitysten perusteella hoitoon pääsy toteutuu Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella sekä perusterveydenhuollossa (mukaan lukien suun terveydenhuolto) että perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidossa laissa asetettujen määräaikojen puitteissa. Myös välittömän yhteydensaannin voidaan pääsääntöisesti katsoa toteutuvan.

Huomautuksiin ei tänä vuonna ollut aihetta. Hallinnollista ohjausta annettiin jonkin verran enemmän kuin vuonna 2016. Valvonnan perusteella aluehallintovirasto kuitenkin kiinnitti huomiota vastaisen toiminnan varalle muutaman terveydenhuollon organisaation puhelinajanvarauksen rajoitettuun aukioloon suhteessa yksikön aukioloaikoihin. Samoin kiinnitettiin huomiota hoitoon pääsyä koskevien tietojen julkaisematta tai päivittämättä jättämiseen.

Lisätietoja:
aluehallintoylilääkäri, terveydenhuoltoyksikön päällikkö Anne Hiiri, p. 0295 016 067   
etunimi.sukunimi@avi.fi
Etelä-Suomen AVI
 


Päivitetty

Oikopolut