Tiedotteet 2019

Tälle sivulle on koottu vuonna 2019 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2019

Hellejakso aiheuttanut toimenpiteitä hoitolaitoksissa

Länsi- ja Sisä-Suomi

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto kartoitti viime kesänä millaisia terveysvaikutuksia pitkittynyt hellejakso aiheutti alueen terveydenhuollon ja sosiaalihuollon yksiköissä.  Nyt aluehallintovirasto on toteuttanut seurantakyselyn, jolla on kartoitettu mihin toimenpiteisiin yksiköissä on hellejakson jälkeen ryhdytty. Kysely tehtiin 4.–14.6.2019.

Poikkeuksellisen pitkä hellejakso kesällä 2018 aiheutti terveysongelmia tai -haittoja liki puolessa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston alueen terveyskeskuksien vuodeosastoilla, vanhainkodeissa ja tehostetun palveluasumisen yksiköissä. Kesäkuussa 2019 tehdyssä seurantakyselyssä lähes kaikki vastanneet ilmoittivat ryhtyneensä toimenpiteisiin helteen aiheuttamien lämpöongelmien vähentämiseksi.

Kesäkuussa 2019 toteutetun seurantakyselyn avulla on kartoitettu mihin toimenpiteisiin yksiköissä on hellejakson jälkeen ryhdytty, miten asia on omavalvonnassa huomioitu sekä miten yksiköissä on varauduttu mahdollisiin tuleviin hellejaksoihin. Vastauksia saatiin yhteensä 176. Vastaajista 30 oli terveyskeskusten vuodeosastoja ja 142 sosiaalihuollon yksiköitä, joista 17 oli vanhainkoteja ja 125 tehostetun palveluasumisen yksiköitä.

Yli puolet vastaajista ilmoitti varautuneensa kesän 2019 hellejaksojen varalle. 63 % ilmoitti yksikössä olevan koneellisen ilmastoinnin, 53 % jäähdyttävän ilmastointijärjestelmän, 75 % tuulettimet ja 66 % seuraa lämpötiloja systemaattisesti. Muita käytössä olevia varautumiskeinoja ovat mm. ikkunoiden automaattiset varjostimet, ikkunoiden erikoislasit, oikea-aikainen tuuletus, tehostettu nesteytys, kevennetty vaatetus, henkilöstön toimintakortit ja ohjeistaminen hellejaksoihin varautumiseen.

Vastaajista 60 % ilmoitti, että em. varautumista ei ole kirjattu ja päivitetty yksikön laatu- ja potilasturvallisuussuunnitelmaan tai omavalvontasuunnitelmaan. 31 % vastaajista oli huomioinut rakenteelliset parannustoimet (ilmastointi, jäähdytys tms.) tulevien vuosien investointisuunnitelmissa.    

Pitkäkestoinen helle vaatii vanhustyön ja kuntien työntekijöiltä tavanomaista enemmän huomiota. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on tiedottanut asiasta sivuillaan. Helteiden terveyshaitat kohdistuvat erityisesti ikääntyneisiin ja pitkäaikaissairaisiin ihmisiin.


Lisätietoja:  
sosiaali- ja terveysyksikön päällikkö Niina Siirilä, p. 0295 018 563
etunimi.sukunimi@avi.fi
Länsi- ja Sisä-Suomen AVI


Päivitetty