Julkaisut 2019

Tälle sivulle on koottu aluehallintovirastojen julkaisuja. Alueelliset julkaisut löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Julkaisut 2019

Näytetään tulokset 1 - 15 / 18
Merkintöjä per sivu 15
of 2

Tietoa alueelta

Etsivä nuorisotyö 2018 
Valtakunnallisen etsivän nuorisotyön kyselyn tulokset

Ruth Bamming
Jaana Walldén

Aluehallintovirastojen julkaisuja nro 71/2019
ISSN 2343-3132
 (verkkojulkaisu)
ISBN 978-952-5935-39-4 (verkkojulkaisu)

Vaasa 2019

Lue julkaisu (pdf 2 900 kt)

Tiivistelmä

Etsivän nuorisotyön 2018 raportti on kooste opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallisesta etsivän nuorisotyön kyselystä vuodelta 2018. Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, jonka tavoitteena on olla läsnä nuorten keskuudessa ja tarjota mahdollisuus turvalliseen ja luottamukselliseen aikuiskontaktiin. Etsivän nuorisotyön ensisijaisena tehtävänä on auttaa alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella tai jotka tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut. Etsivä nuorisotyö etsii nuoren kanssa ratkaisuja nuoren pulmiin ja kysymyksiin.

Kyselyssä kootaan tietokokonaisuus, joka sisältää etsivän nuorisotyön asiakastilastot, työntekijätilastot ja tietoja organisaatioista.

Yleensä ensi askel nuorten ja etsivän nuorisotyöntekijän yhteistyössä on nuoren suora yhteydenotto tai yhteydenottopyyntö yhteistyö- tai palveluverkostosta. Etsivät nuorisotyöntekijät olivat yhteydessä 27 466 nuoreen vuonna 2018. Yhteistyö ei aina jatku yhteydenoton tai yhteydenotonpyynnön jälkeen. Viime vuonna 660 etsivää nuorisotyöntekijää tavoitti noin 19 762 nuorta. Tavoitetuilla nuorilla tarkoitetaan tässä raportissa niitä nuoria, joiden kanssa etsivä nuorisotyöntekijä on käynyt keskustelua henkilökohtaisella tasolla, esimerkiksi selvittänyt nuoren kanssa hänen elämäntilannettaan ja tuen tarpeitaan.

Etsivän nuorisotyön tavoittamien nuorten määrä on kasvanut vuodesta 2010 lähtien, ja sen rooli nuorten palvelujärjestelmässä on vahvistunut. Vuonna 2018 tavoitettujen määrä oli hieman isompi kuin edellisenä vuonna. Etsivän nuorisotyön piirissä on enemmän miehiä kuin naisia. Nuoret tulevat etsivän nuorisotyön piiriin usein erilaisten ohjaavien tahojen kautta. Erityisesti toisen asteen ammatilliset oppilaitokset työskentelevät tiiviisti yhdessä etsivien nuorisotyöntekijöiden kanssa. Yhä suurempi osuus nuorista oli ottanut suoraan (osa kavereiden tai sukulaisten avulla) yhteyttä etsiviin nuorisotyöntekijöihin. Suurin osa tavoitetuista nuorista (55 %) on suorittanut vain peruskoulun. Etsivät nuorisotyöntekijät antavat erityisesti tukea nuorille, jotka ovat keskeyttäneet ammatillisen peruskoulutuksen (25 %).

Asiasanat

etsivä nuorisotyö, nuorisotyö, nuoriso, nuorisopolitiikka


Päivitetty