Tiedotteet 2014

Tälle sivulle on koottu vuonna 2014 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2014

Etelä-Suomen työsuojelutarkastajat tarkastavat sata kesätyöpaikkaa

Etelä-Suomi, työsuojelun vastuualue

Kesätyöpaikat ovat taas tulevana kesänä työsuojeluvalvonnan kohteina. Etelä-Suomessa työsuojelutarkastajat tarkastavat yhteensä noin 100 kesätyöpaikkaa. Valvontaa kohdistetaan etenkin kesäkahviloihin, torimyyntipisteisiin ja kioskeihin. Tarkastuksilla kiinnitetään huomiota erityisesti työntekijöiden opetukseen ja ohjaukseen.

"Nuorten huolellinen perehdytys on tärkeää, sillä heillä ei usein ole kokemusta siitä, miten työn vaarat tulee ottaa huomioon tai miten poikkeustilanteissa tulee toimia. Lisäksi nuoret eivät usein tunne omia oikeuksiaan liittyen työsuhteen ehtoihin", kertoo työsuojelutarkastaja Antti Ollila Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.

Kesätyöpaikoissa puutteita työterveyshuollossa ja työsopimuksissa

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelutarkastajat tarkastivat kahtena viime kesänä yhteensä noin 150 työpaikkaa, jossa työskentelee paljon nuoria kesätyöntekijöitä. Tarkastuksia tehtiin muun muassa kesäkahviloihin ja -ravintoloihin, jäätelökioskeihin, torien myyntipisteisiin, leirintäalueiden kahviloihin, ravintoloihin ja myymälöihin.

Yleisin puute työpaikoilla oli työterveyshuolto: se puuttui joka kolmannessa tarkastetuista työpaikoista. Lain mukaan työterveyshuolto tulee järjestää myös kausityöntekijöille ja myös niissä työpaikoissa, jotka toimivat vain kesällä. Työterveyshuollon tavoitteena on ennaltaehkäistä työn aiheuttamia tapaturmia, sairauksia ja terveyttä vaarantavaa kuormitusta. Työterveyshuollon tulee tuntea työpaikka ja sen työhön liittyvät riskit työntekijöiden terveydelle ja turvallisuudelle.

Laki ei kuitenkaan edellytä, että työterveyshuolto sisältää sairaudenhoidon.
Tarkastuksilla havaittiin puutteita myös työsopimuksissa. Osassa työpaikoista työsopimukset puuttuivat kokonaan. Joissakin tapauksissa niihin oli kirjattu lainvastaisesti liian pitkiä koeaikoja, tai työaikoja oli sovittu yleissitovan työehtosopimuksen vastaisesti. Työsopimus on aina syytä tehdä kirjallisesti.

Osalle työnantajista oli epäselvää, että työaikalain mukaan työvuorolista tulee saattaa työntekijöiden tietoon hyvissä ajoin, vähintään viikkoa ennen siinä tarkoitetun jakson alkamista. Työnantajalla tulee olla selkeät pelisäännöt työvuorolistojen käsittelyyn ja esimerkiksi niihin tilanteisiin, kun terassia tai kioskia ei voidakaan pitää auki sadesäällä. Työantajaa sitovassa työehtosopimuksessa saattaa olla vielä tarkentavia määräyksiä työvuoroluetteloihin.

Tarkempaa tietoa kausityön pelisäännöistä löytyy työsuojeluhallinnon sivulta www.tyosuojelu.fi/fi/kausityo.

Lisätietoja:
Työsuojelutarkastaja Antti Ollila 0295 016 325, etunimi.sukunimi@avi.fi
Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Huom: Työsuojeluun liittyvissä ongelmatilanteissa yhteydenotot päivystykseen: 02950 16000, lisätietoja www.tyosuojelu.fi/fi/etela_asiakaspalvelu
 

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue valvoo, että työnantajat noudattavat työelämän lainsäädäntöä ja että työ on mahdollisimman tervettä ja turvallista. Alueella työskentelee 1,1 miljoonaa henkilöä ja valvottavia työpaikkoja on 120 000. Vastuualueella on 200 työntekijää.

www.tyosuojelu.fi


Päivitetty

Oikopolut