Tiedotteet 2018

Tälle sivulle on koottu vuonna 2018 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2018

Etelä-Suomen aluehallintovirastossa on lupa muuttua – uudenlaisella otteella asiakkaan parhaaksi

Etelä-Suomi

Etelä-Suomen aluehallintoviraston (ESAVI) ylijohtaja Minna Karhunen johdatti joukkonsa muutoksen tielle vuonna 2015. Tuolloin virastossa oli vallalla normaali valtion päällikkövirastokulttuuri. Aloitteellisuudesta, oman työn kehittämisestä ja asiakaspalvelusta puhuttiin suhteellisen paljon, mutta kulttuurimuutoksen jalkauttaminen oli jäänyt kesken. ESAVI toimii 14 paikkakunnalla ympäri Suomen, mutta suurin osa henkilöstöstä työskentelee kuitenkin Helsingissä, Hämeenlinnassa ja Kouvolassa. Viraston henkilöstömäärä on noin 550.

Näissä viitekehyksissä syntyi idea Lupa muuttua! -hankkeesta.  Yksi osa hankkeen runkoa oli se, että varsinaiset toimenpiteet suunniteltaisiin yhteistyössä henkilöstön kanssa.

Tavoiteltiin ajatusten uudistamista, eikä virheitä pelätty

Hankkeen tavoitteeksi asetettiin työntekemisen filosofian ja ajatusten uudistaminen. Viraston työilmapiiri kannustaisi jatkossa entistä paremmin hyvään asiakaspalveluun, omaan asiantuntemukseen ja ammattitaitoon luottamiseen, muutokseen ja oman työn kehittämiseen. Henkilöstö saisi entistä paremmin omia kehittämisideoitaan näkyviin ja niiden kokeilemiseen kannustettaisiin.

Kokeilemisesta ja uuden kehittämisestä seuraisi väistämättä virheitä, mutta niistä opittaisiin ja oppi käytettäisiin hyödyksi. Henkilöstöllä olisi selkeämpi käsitys siitä, mikä merkitys hänen tekemällään työllä on osana kokonaisuutta. Henkilöstöä kannustettaisiin entistä enemmän käyttämään säädösten ja ohjeiden puitteissa tapauskohtaista virkamiesharkintaa, jolloin asiakaslähtöinen mahdollistava palvelu paranisi. Tavoitteena oli, että tällä työskentelyfilosofian muutoksella asiakkaiden tarpeet huomioidaan entistä paremmin.

Miten onnistuimme?

Tässä hankkeessa itse hanke on ollut taustalla mahdollistamassa ja tukemassa vastuualueiden ja yksiköiden henkilöstöä heidän omassa kehittämistyössään – varsinainen kehittämistyö on siis tehty muualla kuin hankkeessa itsessään.

Parhaimmaksi keinoksi koettiin ammattitaitoisesti vedetyt, konkreettiseen tarpeeseen räätälöidyt työpajat, joiden teemoiksi oli sisällytetty haluttuja kulttuurinmuutoksen teemoja. Nämä työpajat ovat vaikuttaneet suoraan arjen työskentelytapoihin ja ne ovat saaneet erinomaista palautetta. Työpajoissa on mm. uudistettu lupa- ja kanteluprosesseja ja niissä aloitettu kehittämistyö jatkuu edelleen.

Toinen hyväksi koettu kulttuurinmuutoksen tuki on ollut vapaaehtoisista henkilöistä koottu verkosto, jossa on jaettu kokemuksia erilaisista uudistuksista ja otettu oppia toisella vastuualueella tehdyistä onnistumisista ja virheistä. Keskustelu tässä verkostossa on ollut todella vilkasta ja antoisaa. Verkoston kokoontumiset jatkuvat hankkeen jälkeenkin, ne on koettu tarpeellisiksi.

 - Ryhmänä tämä verkosto on ollut aivan mahtava. Ryhmää ei juuri ole tarvinnut ohjeistaa eikä kahdesti käskeä keskustelemaan. Puhetta, ideoita ja ajatuksia kehittämisestä viriää välittömästi, kun ryhmä tapaa toisensa, kiittää muutoksentekijäverkoston vetäjä, neuvotteleva virkamies Eija Kariluoma.

Lupa muuttua! -hankkeen loppuraportti on julkaistu 20.6.2018.
Voit tutustua siihen
avi.fi sivuillamme > Julkaisut 2018

 

Lisätietoja:
ylijohtaja Minna Karhunen, p. 0295 016 525 (lomalla 2.-16.7. ja 20.-31.7.) ja
neuvotteleva virkamies Eija Kariluoma, p. 0295 016 048 (lomalla 25.6.- 22.7.), etunimi.sukunimi@avi.fi
 


Päivitetty