Tiedotteet 2018

Tälle sivulle on koottu vuonna 2018 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2018

Etelä-Suomen aluehallintovirastolle uusia tehtäviä - saavutettavuusvalvontayksikkö aloittaa syyskuussa

Perustettavan saavutettavuusvalvontayksikön tavoitteena on turvata saavutettavuuden edistämistä tietoverkoissa. Yksikön tehtäviin kuuluvat muun muassa saavutettavuusvaatimusten toteutumisen valvonta ja neuvonta sekä raportointi Euroopan komissiolle.

Etelä-Suomen aluehallintovirastossa on haettavana kolme määräaikaista virkasuhdetta, jotka sijoitetaan Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualueelle uuteen saavutettavuusvalvontayksikköön. Kyse on kokonaan uusista tehtävistä, jotka liittyvät saavutettavuusdirektiivin toimeenpanoon. Tehtävät ovat aluksi määräaikaisia vuoden 2019 loppuun, mutta ne on mahdollista täyttää pysyvästi Luova-viraston aloittaessa toimintansa vuoden 2020 alusta. Virat täytetään 1.7.2018 alkaen tai sopimuksen mukaan. Hakuaika päättyy 6.6.2018.

Taustalla on EU:n saavutettavuusdirektiivi, jonka mukaan kaikilla tulee olla tasavertaiset mahdollisuudet käyttää digitaalisia palveluja. Säädöksissä mainittujen siirtymäaikojen jälkeen julkisen hallinnon digitaaliset palvelut tulee tarjota yhdenmukaisella, asiakaslähtöisellä ja turvallisella tavalla. Saavutettavuusvalvontayksikkö tarjoaakin mielenkiintoisia työtehtäviä juridiikan, ICT:n ja verkkoviestinnän parissa.

Valmisteilla on kansallinen laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jonka on tarkoitus tulla voimaan syyskuussa. Tätä varten on annettu hallituksen esitys (HE 60/2018). Esityksessä saavuttavuusvaatimusten ohjaus ja valvonta on päätetty sijoittaa Etelä-Suomen aluehallintovirastoon ja se aloittaa uudessa roolissaan syksyllä, kun laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta on hyväksytty eduskunnassa.

  • Määräaikaiset virkasuhteet pyritään kuitenkin täyttämään mahdollisimman pikaisesti, jotta päästään käynnistämään näiden erittäin mielenkiintoisten uusien tehtävien toteuttamisen suunnittelu. Aluehallintouudistuksen jälkeen tehtävä siirtyy Valtion lupa- ja valvontaviraston (Luovan) oikeusturvayksikköön 1.1.2020, mikäli uudistukseen liittyvät säädökset etenevät suunnitellusti, toteaa johtaja Marko Peltonen, jonka vastuualueelle yksikkö nyt sijoitetaan.

Yksikön päällikön/lakimiehen määräaikainen virkasuhde
https://www.valtiolle.fi/fi-FI/ilmoitus?id=28-504-2018

Kaksi ylitarkastajan määräaikaista virkasuhdetta
https://www.valtiolle.fi/fi-FI/ilmoitus?id=28-502-2018

Lisätietoja:
http://vm.fi/saavutettavuusdirektiivi

Tilaa saavutettavuusvaatimukset -uutiskirje

 

Lisätietoja:
johtaja Marko Peltonen, p. 0295 016 184
Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue
Etelä-Suomen AVI
etunimi.sukunimi@avi.fi


Päivitetty