Tiedotteet 2019

Tälle sivulle on koottu vuonna 2019 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2019

Etelä-Suomen aluehallintovirasto antoi päätöksen uhkasakon asettamisesta Helsingin alueen pelastustoimelle

Etelä-Suomi

Etelä-Suomen aluehallintovirasto (ESAVI) antoi päätöksen uhkasakon asettamisesta Helsingin kaupungille 2.5.2019. Päätös perustuu ESAVIn valvontahavaintoihin pelastustoimen pelastustoiminnan palvelutason huomattavista epäkohdista.

ESAVI on antanut huomattavista epäkohdista korjausmääräyksen 18.1.2016 ja velvoittanut korjaamaan pelastustoiminnan palvelutason pelastuslain vaatimalle tasolle 1.1.2017 mennessä. Alueen pelastustoimi ei ole suorittanut sellaisia korjaustoimenpiteitä, joilla pelastustoiminnan palvelutaso olisi saatu pelastuslain edellyttämälle minimitasolle, vaan pelastustoiminnan palvelutasossa on edelleen huomattavia epäkohtia.

Aluehallintoviraston valvontahavaintojen perusteella huomattavat epäkohdat koskevat ensimmäisen yksikön toimintavalmiusaikaa 1. riskiruuduissa ja pelastustoiminnan palvelutason mitoitusta paikallisten tarpeiden ja onnettomuusuhkien mukaisesti. Huomattavat puutteet pelastustoiminnassa koskevat erityisesti Pohjois- ja Koillis-Helsingin aluetta (liite 1).

Alueen pelastustoimella on aikaa saattaa pelastustoiminnan palvelutaso pelastuslain vaatimalle tasolle vuoteen 2023 mennessä vuosittaisilla tarkistuspisteillä. Helsingin alueen pelastustoimi saa kuitenkin päättää, miten ja missä järjestyksessä se saattaa palvelutasonsa kuntoon havaittujen epäkohtien pohjalta. Mikäli huomattavia epäkohtia ei korjata pelastuslain edellyttämälle minimitasolle, asetetaan alueen pelastustoimelle uhkasakko. Uhkasakon suuruus on enintään 20 miljoonaa euroa ja se jakaantuu neljälle vuodelle (enintään 5 miljoonan euron vuosittaisella sakon suuruudella).

Liite 1: Puutteelliset riskiruudut vuonna 2017 Helsingin alueen osalta
 

Lisätiedot:
pelastusylitarkastaja Markku Kirvesniemi, p. 0295 016 088
pelastustoimi ja varautuminen -vastuualueen johtaja Tommi Laurinen, p. 0295 016 144
etunimi.sukunimi@avi.fi


Päivitetty