Tiedotteet 2020

Tälle sivulle on koottu vuonna 2020 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Erityishuollon palvelujen saaminen ei edellytä älyllistä kehitysvammaa tai erityisesti oppimisen vaikeuksia - aluehallintoviraston valvontapäätös

Itä-Suomi

Itä-Suomen aluehallintovirasto on 4.8.2020 antanut Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun sotea koskevan valvontapäätöksen. Aluehallintoviraston mukaan kehitysvammalaki ei edellytä älyllistä kehitysvammaa tai erityisesti oppimisen vaikeuksia palvelujen saamiseksi. Lisäksi aluehallintovirasto kiinnittää Siun soten vammaispalvelujen huomiota päätösten perusteluvelvollisuuteen.

Aluehallintovirastoon saapuneen kantelun mukaan Siun sotessa ei laadita erityishuolto-ohjelmaa tai sen laatimiseksi vaaditaan ainakin selkeä kehitysvammadiagnoosi. Puutteita on koettu olevan myös tiedottamisessa ja asiakkaiden kohtaamisessa. Kantelun mukaan asiakkaalle tai hänen edustajalleen ei tiedoteta tarpeeksi, mitä palveluja tai tukitoimia hänen on mahdollista saada. Myöskään hylkäävien päätösten perustelut eivät ole kantelijan mielestä lain mukaisia.

Aluehallintovirasto on ottanut asian tutkittavakseen sosiaalihuollon valvonta-asiana ja saanut Siun soten vammaispalveluista selvityksen 30.1.2020.

Siun sote on järjestänyt 26.4.2019 asiakkaiden edustajille palaverin. Muistion mukaan tällöin on keskusteltu siitä, että Siun sote ei toimi lain hengessä edellyttäessään kehitysvammadiagnoosia. Tällöin on sovittu, että erityishuolto-ohjelman myöntämisperiaatteet selvitetään syksyyn 2019 mennessä.

Aluehallintovirasto katsoo, että Siun soten 30.1.2020 antamassa selvityksessä on asianmukaisesti kuvattu kehitysvammalain asettamat edellytykset palvelujen myöntämiselle. Siun sotessa on kuitenkin ollut käytänteitä, joiden vuoksi aluehallintovirasto kiinnittää Siun soten huomiota edelleen siihen, että kehitysvammalain soveltamisalapykälässä eikä lain esitöissä edellytetä älyllistä kehitysvammaa tai erityisesti oppimisen vaikeuksia. Aluehallintoviraston näkemyksen mukaan riittää, että henkilöllä on vamma tai sairaus, joka vaikuttaa hänen kehitykseensä. Mikäli hänellä on sen vuoksi tarve nimenomaan erityishuollon palveluille, on ne lain ja sen esitöiden valossa hänelle myönnettävä.

Kehitysvammalaki ei jätä erityishuollosta vastuussa olevalle viranomaiselle harkintavaltaa sen suhteen kenelle erityishuolto-ohjelma laaditaan. Laki edellyttää, että erityishuolto-ohjelma laaditaan kaikille erityishuollon tarpeessa oleville henkilöille.

Sosiaalihuoltolaki on sosiaalihuollon palveluihin ensisijaisesti sovellettava yleislaki. Aluehallintovirasto korostaa kuitenkin, että viranhaltijan on aina sosiaalihuoltolain 2 §:n 1 momentin edellyttämällä tavalla sovellettava asiakkaalle edullisinta lakia. Koska sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut ovat usein maksullisia ja harkinnanvaraisia, käytännössä vammaisten henkilöiden palvelut järjestetään pitkälti vammaispalvelulain ja kehitysvammalain nojalla.

Itä-Suomen aluehallintoviraston valvontapäätös 4.8.2020 (pdf)

Lisätietoja
ylitarkastaja Taija Liukkonen, p. 0295 016 800 (vaihde), etunimi.sukunimi@avi.fi, Itä-Suomen aluehallintovirasto


Päivitetty