Tiedotteet 2019

Tälle sivulle on koottu vuonna 2019 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2019

Erityisavustus vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten liikunnan tukemiseen haettavissa

Erityisavustusten haku on käynnissä 19.8.−30.9.2019. Kunnat voivat hakea avustusta oman alueen aluehallintovirastosta. Avustuksiin on tänä vuonna osoitettu miljoona euroa.

Avustuksilla tuetaan vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten liikunnan harrastamista liikuntaseuroissa. Avustusta voidaan myöntää kunnille, jotka jakavat ne kohdeavustuksina paikallisille liikuntaa järjestäville seuroille ja yhdistyksille. Kunnan edelleen jakamalla avustuksella tuetaan vähävaraisten perheiden lasten tai nuorten liikunnan perustoimintaa. Perustoiminnalla tarkoitetaan lasten tai nuorten viikoittaista harrastamista seuran ohjatussa liikuntatoiminnassa. 

Avustuksilla edistetään yhdenvertaisia, tasa-arvoisia ja saavutettavia liikunnan harrastusmahdollisuuksia sekä tuetaan syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten harrastamista urheiluseuroissa. Avustuksilla myös ehkäistään liikunnasta luopumista pitämällä vähävaraisten perheiden lapset ja nuoret mukana toiminnassa urheilijoina, liikkujina ja seuratoimijoina.

Kunnille myönnettävät avustukset ovat harkinnanvaraisia. Avustusta ei voi käyttää hallintokulujen kattamiseen eikä sitä voida myöntää edelleen rekisteröimättömille yhteisöille, kaupalliseen toimintaan tai välinehankintoihin.

Hakuohje ja -lomake (avi.fi)
 

Lisätietoja:

Lapin aluehallintovirasto:
liikuntatoimen ylitarkastaja Kai-Matti Joona, p. 0295 017 396

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto:
(26.8.2019 alkaen) liikuntatoimen ylitarkastaja Ulla Silventoinen, p. 0295 017 663

Itä-Suomen aluehallintovirasto:
liikuntatoimen ylitarkastaja Pirjo Rimpiläinen, puh. 0295 016 515

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto:
liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm, p. 0295 018 822
ylitarkastaja Simo Luukkainen, p. 0295 018 824

Lounais-Suomen aluehallintovirasto:
liikuntatoimen tarkastaja Tiina Kaijanen p. 0295 018 303

Etelä-Suomen aluehallintovirasto:
ylitarkastaja Ilpo Piri, p. 0295 016 559

sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@avi.fi


Päivitetty