Tiedotteet 2020

Tälle sivulle on koottu vuonna 2020 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2020

Ekofish Ab on saanut määräaikaisen luvan kalankasvatukseen Luodon ja Pietarsaaren merialueella

Länsi- ja Sisä-Suomi

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Ekofish Ab:lle määräaikaisen luvan kalankasvatukseen Luodon ja Pietarsaaren edustan avomerialueella. Lupa on voimassa vuoden 2028 loppuun.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on 17.4.2020 myöntänyt ympäristönsuojelulain mukaisen, määräaikaisen luvan Ekofish Ab:lle kalankasvatukseen avomerellä (dnro LSSAVI/9466/2018, päätös nro 94/2020). Samalla aluehallintovirasto on myöntänyt vesilain mukaisen luvan verkkoaltaiden pitämiseen yleisellä vesialueella (kiinteistötunnus 440-894-1-1). Päätös mahdollistaa noin 700 000 kg lisäkasvun kasvatettavalle kalalle vuodessa. Luvanhaltija saa aloittaa toiminnan yhdellä kalankasvatusaltaalla mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Ekofish Ab on määrätty tekemään ennakkotarkkailua merialueella jo ennen toiminnan aloittamista.

Lupaa on rajoitettu. Perustelut rajoitukselle on kerrottu päätöksessä. Lupa on voimassa 31.12.2028 asti

Päätös Dnro LSSAVI/9466/2018 on saatavilla: www.avi.fi/lupatietopalvelu.

 

Lisätietoa:

ympäristöylitarkastaja Merja Mäensivu, puh. 0295 018 807
ympäristöneuvos Stefan Nyman, puh. 0295 018 743
ympäristölakimies Katja Söderlund, puh. 0295 018 778

etunimi.sukunimi@avi.fi
Länsi- ja Sisä-Suomen AVI


Päivitetty