Tiedotteet 2020

Tälle sivulle on koottu vuonna 2020 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Ehkäisevä päihdetyö tarvitsee rakenteet ja resurssit – Itä-Suomen tilanne kohentunut

Itä-Suomi

Itä-Suomen alueen kuntien ehkäisevän päihdetyön rakenteet ovat vahvistuneet. Valtakunnalliseen tasoon verrattuna tilanteessa on vielä parannettavaa.

Aluehallintovirastot ja Terveyden ja hyvinvoinninlaitos (THL) kartoittivat keväällä 2020 kuntien ehkäisevän päihdetyön rakenteita. Kartoituksessa selvitettiin löytyykö kunnista ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilö, ehkäisevästä päihdetyöstä vastaava toimielin, moniammatillinen työryhmä sekä miten ehkäisevä päihdetyö on sisällytetty osaksi kuntien suunnitelmia. Itä-Suomessa on 44 kuntaa.

Kyselyn tulosten mukaan kunnallinen tai seudullinen ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilö oli nimetty Itä-Suomen 32 kunnassa. Lisäksi yhdyshenkilö, joka ei ollut virallisesti nimetty, löytyi seitsemästä kunnasta. Yhdyshenkilökattavuus oli Itä-Suomen kunnissa 89 %:a eli lähes valtakunnallista tasoa (91 %). 

Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä edellyttää, että kunnassa on ehkäisevästä päihdetyöstä vastaava toimielin.  31 kunnassa (70 %) toimielin oli nimetty tai tehtävän hoitaminen oli valtuutettu jollekin monialaiselle kunnalliselle tai seudulliselle työryhmälle. Valtakunnallisesti hieman useampi kunta (77 %) oli nimennyt ehkäisevästä päihdetyöstä vastaavan toimielimen.

Monialainen työryhmä, joka käytännössä tekee ehkäisevää päihdetyötä, löytyi 33 kunnasta (75 %). Valtakunnallisesti työryhmä oli hieman useammassa kunnassa (82%). Itä-Suomen alueen 42 kunnassa (95%) ehkäisevä päihdetyö sisältyi kunnan johonkin suunnitelmaan. Tilanne oli sama kuin koko Suomessa (95 %).

Ehkäisevän päihdetyön rakenteet vahvistuneet

Kokonaisuudessaan Itä-Suomen alueen kuntien ehkäisevän päihdetyön rakenteet ovat vahvistuneet vuodesta 2016, jolloin tehtiin edellinen kartoitus ja lähetettiin kuntiin ohjauskirjeet.

Maakuntien välillä oli eroja. Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella vahvimmat ehkäisevän päihdetyön rakenteet olivat tarkasteluajankohtana Pohjois-Savon kunnissa. Tähän on osaltaan vaikuttanut hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tiimi, joka on perustettu Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikköön. Tiimissä työskentelee myös kokoaikainen ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön koordinaattori, joka tukee kuntia ehkäisevässä päihde- ja mielenterveystyössä.

Vahvat ehkäisevän päihdetyön rakenteet tukevat toiminnan johtamista, pitkäjänteisyyttä ja työn sujuvuutta. Rakenteiden lisäksi tarvitaan myös riittävää resurssointia, monialaisia ja motivoituneita toimijoita sekä konkreettisia toimia, joiden vaikutuksia seurataan ja arvioidaan.

Ehkäisevä päihdetyö Itä-Suomen alueen kunnissa 2020 (www.avi.fi)
Kartoituksen valtakunnalliset tulokset  (www.thl.fi)
Ehkäisevän päihdetyön rakenteet kunnissa ovat vahvistuneet – THL:n tiivistelmä 2016 ja 2020 kartoitusten tuloksista
Kunnan hyvinvointi ja elinvoima tarvitsee lakisääteistä ehkäisevää päihdetyötä -esite (www.julkari.fi)

 

Lisätietoja:
terveydenhuollon ylitarkastaja Katja Maksimainen, p. 0295 016 893
terveydenhuollon ylitarkastaja Anne Kejonen, p. 0295 016 908
etunimi.sukunimi@avi.fi
Itä-Suomen AVI


Päivitetty