Tiedotteet 2020

Tälle sivulle on koottu vuonna 2020 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2020

Ehdotukset itsenäisyyspäivänä 6.12. myönnettävistä kunniamerkeistä toimitettava viimeistään 30.4.

Ehdotukset itsenäisyyspäivänä 6.12.2020 myönnettävien Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan ritarikuntien kunniamerkkien saajista tulee toimittaa aluehallintovirastoille viimeistään 30.4.2020. Ehdotusten on perustuttava hyvin perusteltuihin ritarikuntien sääntöjen mukaisiin henkilökohtaisiin ansioihin. Ritarikuntien hallitus tekee lopulliset esitykset annettavista kunniamerkeistä tasavallan presidentille.
 

Ehdotuksia pyydetään itsenäisyyspäivänä annettavista kunniamerkeistä seuraavien ministeriöiden hallinnonalalta:

  • opetus- ja kulttuuriministeriö
  • sisäministeriö
  • sosiaali- ja terveysministeriö
  • valtiovarainministeriö

Kunniamerkkiehdotusten tulee perustua ritarikuntien sääntöjen mukaisiin merkittäviin henkilökohtaisiin ansioihin, jotka tulee perustella ehdotuksissa hyvin. Lähtökohtana merkin saamiselle on keskitason yläpuolella olevat ansiot, jotka asianomainen on osoittanut omalla ammattialallaan tai huomattavissa yhteiskunnallisissa tehtävissä.

Edellytyksenä kunniamerkin antamiselle esimerkiksi kunnalliselle luottamushenkilölle on pitkäaikainen ja ansiokas toiminta kunnallishallinnossa. Kun kunniamerkkiä ehdotetaan kunnalliselle luottamushenkilölle, on ehdotettavasta henkilöstä ilmoitettava samalla hänen päätoimensa ja koulutuksensa sekä muutkin kuin pelkästään luottamustoimen hoitamiseen liittyvät ansiot.

Ylempi kunniamerkki voidaan antaa, kun edellisestä kunniamerkin antamisesta tai arvonimen myöntämisestä henkilölle on kulunut vähintään seitsemän vuotta. Tällöin esityksessä on tärkeää korostaa ehdokkaan edellisen kunniamerkin jälkeen kertyneitä ansioita.

Asianmukaisesti täytetyt, hyvin perustellut ehdotukset tulee toimittaa viimeistään 30.4.2020 siihen aluehallintovirastoon, jonka toimialueella kunniamerkin saajaehdokas asuu.

Aluehallintovirastojen tehtävänä on pyytää hallinnonaloittain esityksiä kunniamerkkien saajista kunnanhallituksilta, koulutuskuntayhtymiltä ja sairaanhoitopiireiltä sekä pelastuslaitoksilta. Aluehallintovirastot toimittavat esitykset edelleen valtiovarainministeriölle, sosiaali- ja terveysministeriölle, opetus- ja kulttuuriministeriölle tai sisäministeriölle. Jokainen virasto voi lähettää vain tietyn määrän esityksiä ministeriöihin, joten esityksiä joudutaan karsimaan. Ritarikuntien hallitus tekee lopulliset esitykset annettavista kunniamerkeistä tasavallan presidentille.

Kunniamerkkiehdotuslomake ja lomakkeen täyttöohje

Lisätietoa myös: www.ritarikunnat.fi

 

Lisätietoja: etunimi.sukunimi@avi.fi

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, kirjaamo, PL 150, 13101 Hämeenlinna
Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala: opetustoimen yksikön päällikkö, ylitarkastaja Asta Sark, p. 0295 016 202
Sisäministeriön hallinnonala: tarkastaja Sirpa Holopainen, p. 0295 016 084
Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala: tarkastaja Päivi Åkerblom, p. 0295 016 210
Valtiovarainministeriön hallinnonala: johdon assistentti Taina Kemppi, p. 0295 016 051

Itä-Suomen aluehallintovirasto, kirjaamo, PL50, 50101 Mikkeli
Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala: tarkastaja Eeva Eriksson, p. 0295 016 890
Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala: kirjastotoimen ylitarkastaja Pirkko Rusi, p. 0295 016 518
Sisäministeriön hallinnonala: suunnittelija Eini Kaasinen, p. 0295 016 883
Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala: tarkastaja Eeva Eriksson, p. 0295 016 890
Valtiovarainministeriön hallinnonala: suunnittelija Sirpa Kesonen, p. 0295 016 909

Lapin aluehallintovirasto, kirjaamo, PL 8002, 96101 Rovaniemi
Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala: suunnittelija Marketta Enbuska, p. 0295 017 380
Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala: osastosihteeri Eija Kallo, p. 0295 017 362
Valtiovarainministeriön hallinnonala: hallintosihteeri Leila Honkala, p. 0295 017 347

Lounais-Suomen aluehallintovirasto, kirjaamo, PL 22, 20801 Turku
Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala: läänineläinlääkäri Jani Soini, p. 0295 018 115
Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala: opetustoimen ylitarkastaja Lea Karjomaa, p. 0295 018 077
Sisäministeriön hallinnonala: pelastustarkastaja Pirjo Tuominen, p. 0295 018 063
Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala: tarkastaja Arja Saarenpää, p. 0295 018 109
Valtiovarainministeriön hallinnonala: suunnittelija Pirjo Ojanen, p. 0295 018 052

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, kirjaamo, PL 200, 65101 Vaasa
Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala: yksikön päällikkö Ismo Myllyaho, p. 0295 018 820
Sisäministeriön hallinnonala: johdon assistentti Tarja Siirilä, p. 0295 018 501
Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala: tarkastaja Vuokko Asikainen, p. 0295 018 526 Valtiovarainministeriön hallinnonala: ylijohtajan sihteeri Elisabet Heinrich, p. 0295 018 511

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, kirjaamo, PL 293, 90101 Oulu
Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala: opetustoimen ylitarkastaja Jyri Ulvinen, p. 0295 017 525
Sisäministeriön hallinnonala: osastosihteeri Sirpa Hassila, p. 0295 017 553
Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala: kehittämispäällikkö Leena Meriläinen, p. 0295 017 523
Valtiovarainministeriön hallinnonala: suunnittelija Siiri Oinas-Panuma, p. 0295 017 535

 


Päivitetty