Tiedotteet 2018

Tälle sivulle on koottu vuonna 2018 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2018

Ehdotukset itsenäisyyspäivän kunniamerkkien saajista 30.4.2018 mennessä

Aluehallintovirastot pyytävät ehdotuksia vuoden 2018 itsenäisyyspäivänä annettavista Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan ritarikuntien kunniamerkeistä. Ehdotukset koskevat maa- ja metsätalousministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön, sisäministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön sekä valtiovarainministeriön hallinnonaloja. Ehdotusten on perustuttava hyvin perusteltuihin, ritarikuntien sääntöjen mukaisiin henkilökohtaisiin ansioihin. Ritarikuntien hallitus tekee lopulliset esitykset annettavista kunniamerkeistä tasavallan presidentille.

Kunniamerkkiehdotusten tulee perustua ritarikuntien sääntöjen mukaisiin merkittäviin henkilökohtaisiin ansioihin, jotka tulee perustella ehdotuksissa hyvin. Ensisijaisena lähtökohtana merkin saannille on keskitason yläpuolella olevat ansiot, jotka asianomainen on osoittanut omalla ammattialallaan tai huomattavissa yhteiskunnallisissa tehtävissä.  

Edellytyksenä kunniamerkin antamiselle esim. kunnalliselle luottamushenkilölle on pitkäaikainen ja ansiokas toiminta kunnallishallinnon alalla. Ehdotettaessa kunniamerkkejä kunnallisille luottamushenkilöille on ehdotettavasta henkilöstä ilmoitettava myös hänen päätoimensa ja koulutuksensa sekä muutkin kuin pelkästään luottamustoimen hoitamiseen liittyvät ansiot.

Kriteereitä ylemmän kunniamerkin saamiselle on, että edellisestä kunniamerkin antamisesta tai arvonimen myöntämisestä on kulunut vähintään seitsemän vuotta. Tällöin on tärkeää korostaa ehdokkaan edellisen kunniamerkin jälkeen kertyneitä ansioita.

Asianmukaisesti täytetyt ja perustellut ehdotukset pyydetään toimittamaan viimeistään 30.4.2018 siihen aluehallintovirastoon, jonka toimialueella kunniamerkin saajaehdokas asuu. Aluehallintovirastojen toimialueet.

Kunniamerkkiehdotuslomake ja lomakkeen täyttöohje

Lisätietoa myös www.ritarikunnat.fi
 

Lisätietoja
etunimi.sukunimi@avi.fi

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, kirjaamo, PL 150, 13101 Hämeenlinna
Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala: opetustoimen yksikön päällikkö, ylitarkastaja Asta Sark, p. 0295 016 202
Sisäministeriön hallinnonala: tarkastaja Sirpa Holopainen, p. 0295 016 084
Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala: tarkastaja Päivi Åkerblom, p. 0295 016 210, osastosihteeri Inga Minkkinen, p. 0295 016 167
Valtiovarainministeriön hallinnonala: johdon assistentti Taina Kemppi, p. 0295 016 051

Itä-Suomen aluehallintovirasto, kirjaamo, PL 50, 50101 Mikkeli
Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala: tarkastaja Eeva Eriksson, p. 0295 016 890
Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala: kirjastotoimen ylitarkastaja Pirkko Rusi, p. 0295 016 518
Sisäministeriön hallinnonala: suunnittelija Eini Kaasinen, p. 0295 016 883
Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala: tarkastaja Eeva Eriksson, p. 0295 016 890
Valtiovarainministeriön hallinnonala: suunnittelija Sirpa Kesonen, p. 0295 016 909

Lapin aluehallintovirasto, kirjaamo, PL 8002, 96101 Rovaniemi
Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala: suunnittelija Marketta Enbuska, p. 0295 017 380
Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala: osastosihteeri Eija Kallo, p. 0295 017 362
Valtiovarainministeriön hallinnonala: neuvotteleva virkamies Kaisa Post, p. 0295 017 355

Lounais-Suomen aluehallintovirasto, kirjaamo, PL 22, 20801 Turku
Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala: läänineläinlääkäri Jani Soini, p. 0295 018 115
Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala: opetustoimen ylitarkastaja Lea Karjomaa, p. 0295 018 077
Sisäministeriön hallinnonala: pelastustarkastaja Pirjo Tuominen
Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala: tarkastaja Arja Saarenpää, p. 0295 018 109
Valtiovarainministeriön hallinnonala: suunnittelija Pirjo Ojanen, p. 0295 018 052

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, kirjaamo, PL 200, 65101 Vaasa
Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala: johtaja Marja-Liisa Keski-Rauska, p.  0295 018 815, yksikön päällikkö Ismo Myllyaho, p. 0295 018 820
Ruotsinkielinen opetustoimi: johtaja Marianne West-Ståhl, p. 0295 018 623
Sisäministeriön hallinnonala: johdon assistentti Tarja Siirilä, p. 0295 018 501
Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala: ylitarkastaja Aija Ström, p. 0295 018 593
Valtiovarainministeriön hallinnonala: ylijohtajan sihteeri Elisabet Heinrich, p. 0295 018 511, neuvotteleva virkamies Tove Lindell, p. 0295 018 510

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, kirjaamo, PL 293, 90101 Oulu
Maa ja metsätalousministeriön hallinnonala: suunnittelija Erja Sipola, p. 0295 017 592
Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala: ylitarkastaja Jyri Ulvinen p. 0295 017 525
Sisäministeriön hallinnonala: osastosihteeri Sirpa Hassila, p. 0295 017 553
Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala: suunnittelija Erja Sipola, p. 0295 017 592
Valtiovarainministeriön hallinnonala: ylijohtajan assistentti Etta Väisänen, p. 0295 017


Päivitetty