Tiedotteet 2016

Tälle sivulle on koottu vuonna 2016 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2016

Avoin data ja tilastot maistraatissa

Maistraattien AvoinData -hanke on saanut valmiiksi maistraattien avoimen tiedon ja tilastotietojen julkaisun. Avoin data ja tilastotiedot löytyvät maistraattien nettisivuilta http://www.maistraatti.fi

Nyt julkaistu avoin tieto käsittää lukumäärätietoja seuraavista maistraattien ylläpitämistä lakisääteisistä rekistereistä: Holhousasioiden rekisteri, lahjoitusasioiden rekisteri, avioehtoasioiden rekisteri ja vihkimisoikeusrekisteri. Rekistereistä on julkaistu henkilötietoa sisältämätöntä määrällistä tietoa, joka ei ole salassa pidettävää. Excel-muodossa olevia tietoaineistoja voidaan hyödyntää muun muassa tutkimuksessa, yhteiskunnallisessa suunnittelussa ja median käytössä. Kansalaiset voivat vapaasti tutustua tietoihin ja ladattaviin tiedostoihin.

Tarjottavat tietoaineistot

Tiedot ovat saatavilla maistraatti.fi -sivuston Avoin data ja tilastot sivulla. Eri rekistereiden reaaliaikaiset tiedot näkyvät sivun yläosan rekisterikohtaisissa ikonilaatikoissa.

Tietoaineistot on ryhmitelty sivulle rekistereittäin, ja ne voidaan ladata Excel-tiedostoina.

Tietoaineistoa päivitetään jokaisena arkipäivänä. Julkaistavista Exceleistä on jätetty kuluva vuosi pois vääristämästä tilastoja.

Tietoaineistot

Holhousasioiden rekisteri:

 • Päämiesten ikäjakaumat
 • Päämiesten lukumäärät
 • Palveluntuottajien päämiehet
 • Henkilöedunvalvojien ikäjakauma
 • Yleisten edunvalvojien päämiehet
 • Toimintakelpoisuuksien rajoitukset
 • Edunvalvontavaltuutukset

Lahjoitusasioiden rekisteri:

 • Rekisteröinnit

Avioehtoasioiden rekisteri:

 • Rekisteröinnit

Vihkimisoikeusrekisteri:

 • Yhteisöjen voimassaolevat vihkimisoikeudet
 • Yhteisöön kuulumattomien vihkimisoikeudet
 • Rekisteröinnit

Lisätietoja
AvoinData -hankkeesta: ylitarkastaja Pekka Kortelainen
Tietosisällöistä: lakimies Aila Heusala
Julkaisun toteutuksesta: erikoissuunnittelija Veli-Matti Tukio
Itä-Suomen aluehallintovirasto, maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkö
etunimi.sukunimi@avi.fi


Päivitetty

Oikopolut

lomakkeet