Tiedotteet 2017

AVIt ovat määritelleet asiakaspalvelunsa vision: asiakaslähtöiset sujuvat palvelut

Miten AVIen asiakaspalveluja tulisi kehittää, mitkä ovat asiakaslähtöisten palvelujen periaatteet? Tätä on pohdittu AVIen asiakaslähtöisen toiminnan kehittämishankkeessa (ATOMI), kun valmistelussa on ollut AVIen asiakkuusstrategia vuosille 2016- 2019. Strategian linjaukset on tarkoitettu sovellettaviksi myös uudistuvan aluehallinnon tarpeisiin.

Digitalisaatio kiihdyttää AVIen toimintaympäristön muutosvauhtia ja edellyttää nopeampaa valmiutta reagoida asiakkaiden ja sidosryhmien tarpeisiin. Hallitusohjelman linjausten mukaisesti määrätietoisella johtamisella kehitetään käyttäjälähtöisiä, tuottavuutta ja tuloksellisuutta nostavia yhden luukun digitaalisia palveluja. Kansalaisten arkea helpotetaan turhaa sääntelyä purkamalla, hallinnollista taakkaa keventämällä ja lupaprosesseja sujuvoittamalla.

AVIen asiakkuusstrategian visio on "Asiakaslähtöiset sujuvat palvelut". Asiakkaalla on käytettävissään tarvitsemansa palvelut, joihin hänellä on mahdollisuus vaikuttaa. Visio rakentuu julkisen hallinnon toimintakulttuurin muutokselle. Toimintakulttuuri uudistuu rohkeaksi, kokeilevaksi ja yhteistyöhön nojaavaksi. Jokaisen AVIn virkamiehen on osattava antaa oma panoksensa asiakkaan tarpeiden täyttämiseksi osana erilaisia ja joustavia palveluketjuja.

AVIen asiakaslähtöisen toiminnan perustan muodostavat AVIen asiakkaiden tarpeet ja AVIen toiminnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja tuloksellisuus. Samalla tuetaan ihmisiä omatoimisuuteen ja vähennetään asiakkaiden hallinnollista taakkaa. Tavoitteena on:

  1. Asiakas saa tilanteeseensa sopivat palvelut sujuvasti, helppokäyttöisesti ja esteettömästi
  2. Asiakas voi osallistua palveluiden suunnitteluun, kehittämiseen ja toteuttamiseen
  3. AVIen palveluja johdetaan asiakaslähtöisesti ja ne tuotetaan kustannustehokkaasti

Asiakkuusstrategian valmistelussa on ollut mukana runsaasti aluehallintovirastojen henkilöstöä. Nyt myös asiakkailla ja sidosryhmillä on mahdollisuus kommentoida linjauksia ja antaa palautetta vastaamalla kyselyyn. Strategian on tarkoitus olla elävä asiakirja, joka reagoi muutostarpeisiin.

Linkit:

- Asiakkuusstrategia (pdf)

- Esittelyvideo

- ATOMI-hankkeen verkkosivut

 

Lisätietoja: ylijohtaja Sirkka Jakonen, p. 0295 016 900

 


Päivitetty

Oikopolut