Tiedotteet 2020

Tälle sivulle on koottu vuonna 2020 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2020

AVI Pohjois-Suomen alueellinen valmiustoimikunta:

Huoltovarmuudesta ja henkisestä kestävyydestä huolehdittava (Pohjois-Suomi)

Pohjois-Suomen alueellinen valmiustoimikunta kokoontui ylijohtaja Terttu Savolaisen johdolla tänään 31.3.2020 verkkokokoukseen ja päivitti tilannekuvan koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen osalta alueellaan. Alueella tapahtunutta muutosta kuvaa, että Kainuussa on tavattu ensimmäiset koronavirustartunnat ja Pohjois-Pohjanmaalla viruksen jokaista tartuntalähdettä ei voida enää jäljittää. Kansalaiset joutuvat varautumaan kriisin pitkittymiseen. 

Valmiustoimikunta kävi kokouksessaan läpi suunnitelmat huoltovarmuuden ylläpitämisestä. Välttämättömät palvelut pyritään turvaamaan koko kriisin ajan. Muutaman viikon sisällä ravintoloiden lisäksi moni liike tulee vielä sulkemaan ovensa kysynnän vähentyessä.

Koronaviruksen aiheuttaman maailmanlaajuisen pandemian etenemisen hidastamisessa on Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella onnistuttu hyvin ja taudin lähiviikkoina tapahtuvaan etenemiseen on valmistauduttu huolella kunnissa, viranomaistyössä ja kansalaisten keskuudessa.

Ylijohtaja Terttu Savolaisen mukaan on ymmärrettävää, että poikkeusoloissa tunnemme pelkoa samalla kun kannamme huolta läheisistämme ja kaikkien kanssaihmisten selviytymisestä. Viranomaisten ohjeiden noudattaminen on ehdottoman tärkeää, että voimme turvata sairaaloidemme ja terveydenhuollon palveluiden riittävyyden. Tämä valitettavasti pitkittää kriisiä, mutta samalla voimme vähentää taudin vakavia seurauksia. Ylijohtaja kannustaa kaikkia, etenkin nuoria, keksimään uusia yhteydenpidon keinoja. Sosiaaliset kontaktit verkossa ja puhelimella ovat nyt kaikille välttämättömiä, kun kasvotusten ei voi tavata perheen ulkopuolisia.  

Valmiustoimikunta kuuli yleiskuvan Kainuun ja Jokilaaksojen valmiusfoorumeista sekä Oulun ja Koillismaan seuduilta, viranomaisilta ja muilta tahoilta.  Kansalaiset ovat noudattaneet ohjeistuksia hyvin, mutta parannettavaa on. Jokaisen olisi nyt muistettava, että hätänumero on vain kiireellisiä hälytystehtäviä varten. Turvavälin pitäminen aina liikkuessa on ensiarvoista. Kansalaisten tulisi hyödyntää nyt tuotteiden kuljetuksia ja noutopalveluja lähikontaktien vähentämiseksi. Päivittäistavarahuollossa on ohjeistettu niin kauppoja kuin kansalaisia toimimaan turvallisesti. Valmiustoimikunta korostaa, että kuntien, sairaanhoitopiirien ja viranomaisten antamia ohjeistuksia noudatetaan. 

Pohjois-Suomessa koronaviruksen näytteenottokapasiteetti on parantumassa ja huoli testaamisen resursseista on pienenemässä. Sairaaloihin on tehty tilaa ja kiireetöntä hoitoa on saatu siirrettyä kriisin jälkeiseen aikaan. Tällä hetkellä henkilöstön riittävyys on hyvä. Valmiustoimikunnan kaikki toimijat olivat huolestuneita työvoiman riittävyydestä.  Tiedonvaihdon parantamiseksi valmiustoimikunta päätti muodostaa julkishallinon viestijöiden yhteistyöverkoston. Päivittäistavarahuollon yhteydenpidon varmistamiseksi kootaan alan toimijat alueelliseen verkostoon.

Kuntien rinnalla apua kansalaisille tarjoaa mittava vapaaehtoisten joukko, jota on organisoinut SPR, seurakunnat ja muut kolmannen sektorin toimijat. Vapaaehtoisia on ilmoittautunut ennätysmäärä ja uusia tarvitaan jatkuvasti. Esimerkiksi nuorten Sekasin-chat -palvelun kysyntä on resursseihin nähden lähes kymmenkertainen. 

Viranomaiset ja kaikki toimijat pyrkivät siihen, että kriisin vahingot elinkeinoelämälle ja yrityksille olisivat mahdollisimman pieniä ja kansalaisten toimeentulo olisi turvattu. Jatkuvuuden hallinta parantaa kykyämme toipua kriisistä.

Lisätietoja:

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Terttu Savolainen, 050 583 9912, terttu.savolainen@avi.fi


Päivitetty