Tiedotteet 2019

Tälle sivulle on koottu vuonna 2019 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2019

Attendo Oy keskeyttää Itä-Suomen aluehallintoviraston valvonnassa olleen Attendo Vänrikki -toimintayksikön toiminnan - AVI odottaa selvitystä

Itä-Suomi

Attendo Oy ilmoitti keskeyttävänsä Attendo Vänrikki -toimintayksikön toiminnan. Aluehallintovirasto odottaa selvitystä lääkehoidosta ja suunnitelmaa asukkaiden asiakas- ja potilasturvallisesta muutosta.

Itä-Suomen aluehallintovirasto on valvonut Attendo Vänrikki -toimintayksikköä Siilinjärven kunnan valvonnassaan havaitsemien epäkohtien perusteella. Attendo Oy:n kanssa sovittiin resurssien lisäämisestä sekä siitä, että Siilinjärven kunnan sairaanhoitaja aloittaa seuraavasta päivästä alkaen huolehtimaan yksikön lääkehoidosta aina siihen asti, kun uusi sairaanhoitaja aloittaa. Perjantaina 8.3.2019 Kuopion kaupungilta tuli aluehallintovirastoon yhteydenotto, jossa kerrottiin, että Attendo Vänrikki -toimintayksiköön ei ole saatu palkattua sijaisia, vaan Siilinjärven kunta ja Kuopion kaupunki ovat joutuneet turvaamaan henkilöstöresurssin. Kunnat ja Attendo Oy ilmoittivat perjantaina aluehallintovirastolle, että henkilöstöresurssi on turvattu 13.3.2019 aamuun saakka.

Kuntien kanssa 11.3.2019 käydyn keskustelun perusteella Itä-Suomen aluehallintovirasto pyysi 12.3.2019 Attendo Oy:n, Siilinjärven kunnan, Kuopion kaupungin ja Valviran edustajia keskustelemaan Attendo Oy:n Attendo Vänrikki toimintayksikön toimintaedellytyksistä turvata asiakas- ja potilasturvallisuus yksikön asukkaille. Palaverin päätteeksi Attendo Oy ilmoitti keskeyttävänsä toimintayksikön toiminnan.

Siilinjärven kunnan, Kuopion kaupungin ja Attendo Oy:n tulee antaa aluehallintovirastolle ennen asukkaiden muuttojen aloitusta selvitys asukkaiden muuttoaikataulusta ja kuinka asukkaiden muutto toteutetaan asiakas- ja potilasturvallisesti. Aluehallintovirasto korostaa asiakas- ja potilasturvallissuutta yksikön keskeytyksessä ja asukkaiden siirroissa. Lisäksi Attendo Oy:n tulee antaa selvitys aluehallintovirastolle ja Siilinjärven kunnalle 26.2.2019 tarkastuskäynnillä havaituista puutteista huumausaineiksi luokiteltavien lääkkeiden seurannassa 18.3.2019 mennessä.

Lisätietoja
viestinta@avi.fi

 


Päivitetty

lomakkeet